РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ /ЦРД/


нардЧаст от мрежата на НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ /НАРД/

 

Координатор на проекта:

Владислава Бумбалова,

тел. 0897919427, e-mail: vladislavabumbalova@gmail.com

Основни цели на ЦРД:

 • Набиране на доброволци от гимназиален курс на обучение и сред млади хора на възраст 20-35 години (млади майки, млади хора, хора в активна възраст)
 • Осъществяване на контакт с хора от лекарското съсловие – общопрактикуващи лекари, акушер-гинеколози, педиатри, зъболекари, с цел добротворчество и доброволчество
 • Промотиране сред студенти от Тракийски Университет, гр. Стара Загора
 • Популяризиране на доброволчеството чрез акции и кампании

Подцели:

Чрез поредица от събития и кампании да се покаже на местната общност, възможности за самоорганизиране с цел доброволчество и повишаване на вярата в семейството и децата

Планирани дейности

 • Набиране на доброволци от местни училища
 • Набиране на доброволци сред младите хора /млади майки и хора на възраст 20-35 години/
 •  Доброволчеството – начин за добиване на професионални умения
 • Популяризиране на Центъра за работа с доброволци

 Целеви групи:

Преки

 • Доброволци от местни масови общообразователни училища
 • Доброволци на възраст между 20-35 години
 • Студенти от Тракийски Университет гр. Стара Загора
 • Деца от обществеността

Непреки

 • Хора в пенсионна възраст
 • Деца и семейства в риск

Очаквани резултати:

 • Хора от всички възрастови групи, да помагат и да се забавляват заедно
 • Осъзнаване ролята на Центъра за обществена подкрепа и на Центъра за работа с доброволци, сред обществеността и институциите
 • Привличане на повече хора към каузата – „Заедно в подкрепа на децата!”
 • Увеличаване ресурсите /т.е. ще се разчита на повече хора/ на организацията, при провеждането на кампании и инициативи – малки и големи, да припознаят ЦРД към Сдружението, като свое място за изява, да проявят интерес към дейността му и да бъдат част от нови доброволчески и благотворителни проекти.