Свободна позиция за рехабилитатор


Сдружение „Бъдеще за децата“ е неправителствена организация, която работи в подкрепа на различни рискови групи, включително и деца с увреждания. Организацията управлява двете общински социални услуги Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания гр.Казанлък

От месец февруари, организацията планира да предоставя услугата Рехабилитация за деца с двигателни увреждания – детска церебрална парализа, недоносени деца деца с гръбначни изкривявания, деца с ограничена физическа активност, мускулна дистрофия и други.

Във връзка с реализацията на дейността търсим рехабилитатор на половин работен ден.

Основни задължения

 • Подпомага укрепването, адаптирането и връщането на потребителите в социалната среда;
 • Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график;
 • Тества възможностите на потребителите за самообслужване и двигателните им умения; Осигурява максимално функционално    възстановяване и ефективна социализация;
 • Консултира и изготвя индивидуални комплекси от общо укрепваща гимнастика и упражнения за провеждане в домашни условия;
 • Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации без или с помощта на предоставените му уреди;
 • Прилагане на помощни средства за позиционно лечение и за придвижване;
 • Прилагане на терапевтични схеми при социалнозначими заболявания – неврологични, ортопедични и травматологични заболявания, при обездвижени потребители на услугата;
 • Работи индивидуално и групово с потребителите;
 • Обучение на потребителя и/или близките, както и личния асистент за раздвижване и двигателни умения;
 • Информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки;
 • Води необходимата документация и отчетност;
 • Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в Центъра;
 • Системно се самообразова и повишава квалификацията си;

Изисквания за заемане на длъжността

Висше Образование „Рехабилитатор“, Кинезитерапия

 • Опит в работата с деца със двигателни увреждания
 • Опит в работата с деца и семейства;
 • Познаване на системата за закрила на детето и системата за здравни грижи за деца;
 • Мотивация за работа
 • Комуникативност, инициативност и отговорност;
 • Гъвкавост при вземане на решения;
 • Желание за повишаване на квалификацията и обучение в прилагането на нови методи на работа;Special-Needs

Начин на кандидатстване

Първи етап:

 • Автобиография
 • Документи за квалификация
 • Мотивационно писмо
 • Срок за подаване на документи 3.02.2017г.

Втори етап

 • Интервю
 • Програма за развитието на услугата.

За допълнителни въпроси: Мария Гинева – 0878 379 261