Сдружение „Бъдеще за децата” навърши 12 години


P1010082С първия ден на месец юли, екипът на сдружение „Бъдеще за децата” отпразнува своя рожден ден в компанията на деца, родители и приятели.

Празникът съвпадна с представянето и старта на проект «Гласът на децата», финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Първото събитие от „Дейности насочени към общността” – „Приказна седмица”, бе подарък за всички потребители на услугите – Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – гр. Казанлък, от екипа на организацията.

От днес до 18 септември, врати отварят арт-ателиета за рисуване, оцветяване, приложни изкуства, изработка на сувенири от глина, картички, изработка на карнавални костюми и др. Най-посещаваното ателие, безспорно бе това за рисунките на лице, където децата бяха преобразени с различни приказни елементи.

Екипът на сдружение „Бъдеще за децата” и доброволците се бяха погрижили, да създадат приказна и празнична атмосфера за своите гости. Педагогът към ЦСРИ-Казанлък, въвлече децата в света на класическите приказки за принцове и принцеси – темата на първото събитие от поредицата „Приказна седмица”. Четенето на приказки на открито, в една по-цветна и задушевна обстановка, оказа положително въздействие, както на децата, така и върху всички гости.

Дванайстият рожден ден на «Бъдеще за децата» уважиха децата и екипът на Дневен център за деца с увреждания – гр. Казанлък, приятели, колеги и партньори и представителите на медиите в града.

Мария Гинева, изпълнителен директор на сдружение «Бъдеще за децата»:

«С всяка изминала година, екипът на организацията прави по няколко малки крачки напред. Растем, както на възраст, така и в професионално отношение. Организацията ни започна преди 12 години да работи с цел промяна на обществените нагласи относно децата със специални образователни потребности. Преминахме през много неща – и много хубави, и не дотам положителни, но всичко това натрупа знания, търпение, опит и емоции у нас. От началото на тази година организацията промени името си – още една  голяма крачка! Днес ние работим с деца в риск и техните семейства от всички уязвими групи, заявили своето желание за това.  Хората ни разпознават, помагат ни! Имаме подкрепата на приятели, на дарители, на Фондации и Донори, на медиите, на институциите – а това е много, не само за нас, а изобщо за всяко НПО. Към настоящия момент сдружение «Бъдеще за децата»  работи по няколко проекта едновременно. Предлага алтернативни социални услуги за общността и осигурява допълнителни подкрепящи дейности и услуги за децата и техните семейства. Преди три години, когато започнахме да ползваме тази сграда, си казахме – Колко е голямо пространството! Чак плашещо! Дали ще успеем да я напълним някой ден? И ето, че днес – работим на пълен капацитет, всички помещения се използват, на моменти даже не достигат. Децата се научиха да идват тук, търсят подкрепа, съвет, понякога само разговор. Институциите ни приеха и разчитат на нас. Благодарим за доверието, на всички!»

Така целият екип на организацията прие поздравления за празника и заедно с всички деца угасиха свещичките на тортата.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на направителствени организации в България.