Сдружение „Бъдеще за децата“ осигури ученически материали на деца от Казанлък и района за началото на учебната година


През месец септември по повод началото на новата учебна година Сдружение „Бъдеще за децата“ раздаде 60 бр. пакети за първокласници и 260 бр. пакети за ученици, чрез проект, финансиран по програма „Ирис“. Целта бе да се осигури безпроблемното стартиране на учебната 2020/2021 г., като се предоставят всички необходими консумативи и материали за децата в ученическа възраст. 

С настъпването на новия училищен сезон, дойде и нов етап на несигурност и напрежение у много семейства – родители, деца и близки. Невъзможността да бъдат осигурени всички необходими материали и пособия, създава предпоставки за отпадане на деца от образователната система.

В рамките на тази дейност по проекта бяха подкрепени деца от семейства в риск, семейства с нестабилен месечен доход, семейства, в които единия или двамата възрастни са безработни или ползват неплатен отпуск, или са с намалено работно време.

Всеки един от екипите на организацията, работещи с рисковите групи (Центъра за обществена подкрепа, Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, Детската къща в с. Горно Черковище, подаде информация за застрашените семействата, с които работи, чиито деца не са подготвени за учебната  година, поради ниски доходи, или липса на такива.  

Информация се обмени и с дирекция „Социално подпомагане“ гр. Казанлък, която обслужва общините Казанлък, Павел Баня и Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Мъглиж.

В резултат на подготвителната работа и степенуване на нуждите на всяко едно дете и семейство, екипът по проекта обособи хуманитарните пакети – „Пакет за първокласници“ – ученическа раница, тетрадки с подвързии, етикети, несесер, пълен комплект пособия и консумативи за писане и рисуване, ножичка, лепило, „Пакет за ученика“, съдържащ тетрадки, несесери с чертожни материали, моливи, химикали и „Пакет ранно детско развитие“.

„Много деца и след отпадането на карантината, си останаха по домовете и не посещават детска градина, и следователно техните родители или са преустановили временно трудовите си правоотношения, или са ги прекратили. Сега за всички тях предстои реадаптация към „нормалния“ ритъм  и ежедневие. И в тази връзка, когато разработихме проекта заложихме една много важна дейност, а именно подкрепа на децата и семействата от психолог и допълнителни специалисти, според индивидуалните потребности. И като резултат, отчитаме намаляване на напрежението в семействата, намаляване на риска от неглижиране на деца, от изоставяне, повишен е родителския капацитет на голяма част от консултираните лица и е подобрена грижата за децата в семейството.“, разказва Мария Гинева, изпълнителен директор на сдружение „Бъдеще за децата“.

Проектните дейности предоставят възможност за подпомагане на уязвимите групи, да се подобри климата в семейните отношения и да се създадат условия на сигурност в бъдещето и спокойствие в утрешния ден. Като резултат се търси – заздравяване на отношенията в семейна среда, и разбира се да запазим колкото можем повече семейства Заедно!

Проекта стартира на 01.07.2020 година и ще приключи на 30.10.2020 г., като в периода, организацията ще подкрепи 200 семейства в риск.  

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, а основен дарител е Фонд „Мечтата на Таня“.

Програма „Ирис“ – лого