Семейна събота


listovka-opoznay_grada

Мили деца и Вие скъпи родители,

Казанлъчани, и гости на града,

 

        Сдружение „Бъдеще за децата”, Ви кани да се присъедините към съботния празник за СЕМЕЙСТВОТО, който организира

на    19.09.2015г., събота, от 10:00 часа,

в парк „Тюлбето“, гр. Казанлък

 

Екипът и доброволците на СНЦ „Бъдеще за децата” са приготвили за казанлъчани две събития, посветени на семейството.

Първото е семейното приключение „Опознай града”. Това е последното събитие от „Дейности насочени към общността“ на проект „Гласът на децата“, реализиран от сдружение „Бъдеще за децата“ и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014г. Целта на тази дейност е привличането на повече доброволци и съмишленици в подкрепа на мисията на организацията – да помага на деца в риск и техните семейства, като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие на възможностите им, социално включване и повишаване на благосъстоянието им. „Опознай града” могат да участват всички, които обичат предизвикателствата, загадките и търсенето на съкровища!

В рамките на деня, непосредствено след семейното приключение ще се проведе и Семеен пикник със специални гости – БАЩИТЕ.

Инициативата се провежда като част от Националната кампания „Да бъдеш баща” и целта ще бъде чрез провеждането на няколко семейни игри да сложим фокуса върху връзката баща – дете. Събитието е продължение на поредицата от инициативи, които екипът на местната

организиция провежда с цел насочване на общественото внимание към БАЩАТА  и неговата роля в семейството (за справка: през месец ноември 2014 година, сдружение „Бъдеще за децата” проведе конкурс за есе и рисунка на тема – „Моят баща е мечта за всяко дете”; през месец март 2015 година стартира инициативата „Пътуваща изложба ДА БЪДЕШ БАЩА”).

 

„ДMenCareLogo1а бъдеш баща” е национална кампания, целяща да фокусира вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето и час то глобалния проект MAN CARE. Ангажираният бащински и мъжки модел помага на децата да се превърнат в уверени и грижовни граждани, партньори и родители. Това се потвърждава и от националното представително проучване „Нагласи, практики и бариери пред активното мъжко включване в грижите за децата”, проведено при подготовката на кампанията. Изследването показва, че традиционният патриархален модел постепенно се трансформира в един модерен семеен модел, който стъпва на партньорски взаимоотношения.

 

Сдружение „Бъдеще за децата” и Център за обществена подкрепа – гр. Казанлък реализират инициативата Пътуваща изложба ДА БЪДЕШ БАЩА благодарение на проект „Прегръдка за всяко дете”. Проектът е разработен с цел да се намали броя на децата, настанени в институции чрез изграждане на система от подкрепящи услуги за родителите, базирани на комплексен подход и междуинституционално сътрудничество. „Прегръдка за всяко дете” е с продължителност 27 месеца. Финансира се от Фондация „Лале“ и Фондация „Оук“, по програма „Вяра в децата и семейството“.

 

Регистрацията на семействата и стартът на „Семейна събота” ще се случи в 10:00 часа, на входа на парк „Тюлбето” (при стълбите).

 

 

Очакват Ви, няколко часа изпълнени със забавление и весели игри!

 

Заповядайте!

 

За повече информация – НА МЯСТО!