Социалният работник Галина Моллова взе участие в обмен по Еразъм +


Между 06 и 10 март 2018 година, в град Лийдс, Великобритания, се проведе Европейски обмен на тема „Фамилно групови конференции”. Домакин на срещата бе Група за права на семействата, Лийдс, Великобритания. Обмена се осъществява по  програма Еразъм +.

В срещата се включиха участници от четири държави – България, Германия, Франция и Великобритания. По покана на Фондация „Лале” – изпращаща организация от България, в обмена взе участие и Галина Моллова – социален работник към Център за обществена подкрепа, Казанлък.

Тя сподели, че всяка държава е споделила напредъка си в организирането и провеждането на Фамилно групови конференции, ползата от тях и постигнатите успехи. В момента, в Германия и Великобритания този метод е  най – разпространен, във Франция сега набира популярност, а в България вече има изградена мрежа от координатори, спомагащи осъществяването на тези конференции.

В последния ден от обмена са били организирани различни уъркшопове, в които участниците са имали възможността да се включат. Те са били насочени към това как на практика се провеждат Фамилно групови конференции, как те могат да се прилагат сред младите и подрастващите. Провела се е и среща със семейства, преминали през фамилно групова конференция, които са споделили за процеса и ползите от това.

В бъдеще предстои държавите участнички да си гостуват по между си. Следващият обмен ще се състои в България през месец Септември.

Фамилно групова конференция представлява среща на семейството и най – близките до него хора. Обикновено това са членове на разширеното семейство и приятели, но могат да бъдат и близки познати – съседи, приятели на децата, колеги или по – далечни роднини.  Срещата се организира, за да се подкрепят семейства, които имат проблеми. Координатор се нарича човекът, който организира фамилно груповата среща. Той кани всички, които искате да участват и осигурява присъствието им.  Координаторите присъстват само в началото на срещата, за да информират семейството за проблемите и подкрепата, която може да им бъде оказана. След това напуска стаята, а семейството започва да обсъжда проблема. На конференцията се изготвя план за решаване на проблемите в семейството, който да дава сигурност и за чието изпълнение семейството само поема отговорност. На нея не се търсят виновни, а се намират решения на проблемите. Началото на практиката на Фамилно груповите конференции в България е поставена от Фондация „Лале”.

От 2016 година насам, благодарение на фондация „Лале“ в Център за обществена подкрепа, град Казанлък също се организират и провеждат Фамилно групови конференции.