Участие в Пролетно училище по програма „Мегафон“


От 28 март до 01 април 2018 година се проведе Пролетна среща на „Мегафон“, организирана и проведена от Национална мрежа за децата с подкрепата на младежка мрежа “Мегафон“.

Събитието протече в рамките на 5 дни в Костенец и събра на едно място 10 младежи и 5 възрастни експерти от организации-членове на Мрежата от цялата страна. Даниела Захариева и Тодор Гинев – доброволци към СНЦ „Бъдеще за децата“ и техния отговорник Любомира Касабова също взеха участие в срещата.

Екип от фасилитатори от Национална мрежа за децата проведоха планиращи работни срещи с младежите. Те имаха възможност да планират събитията, кампаниите и инициативите на Мрежата заедно с подкрепата на възрастните експерти от организациите членове.

Работната среда предразположи за обмяна на идеи, опит и практики в сферата на провеждането на големи младежки събития с фокус участието на деца и млади хора, както и идентифицирането на местни проблеми. До момента младите мегафонци имаха възможността да се включат в Конференция на УНИЦЕФ, младежкия форум „Voice it” и „Осветофар!“, както и в дейности, включващи младежко участие, проведени от техните организации.

На пролетната среща младите хора споделиха впечатленията си от проведените до момента дейности и събития. С помощта на фасилитаторите от Национална мрежа за децата, младежите усвоиха умение да споделят и защитават своето мнение и поговориха за правото им да се изразяват и колко необходимо е това. Освен това младежите разпределиха ролите си за участие в следващите събития на мрежата – наградите „Златна ябълка“ и Годишната среща.

Тошко и Дани споделиха, че благодарение на програмата до момента  са добили повече опит и самочувствие.

Пролетната среща е продължение на програмата за детско и младежко участие „Мегафон“, която обхваща двугодишен период, в рамките на който новият випуск мегафонци заемат роли по дейности, а след това по функции, които им позволяват по различни начини да се включат във всичко, което Национална мрежа за децата прави.

Програмата е замислена съвместно с млади хора от Младежка мрежа „Мегафон“ и стъпва върху опита на Национална мрежа за децата в различни дейности по детско и младежко участие. Целите на Програма „Мегафон” са да осигури комплексен и последователен процес на изграждане капацитета както на младите хора, така и на организациите, членове на Национална мрежа за децата в сферата на правата на децата – правото им на мнение и на участие – ценности, нагласи, теория и практика и да структурира и улесни изграждането на цялостен модел на автентично детско и младежко участие в Национална мрежа за децата.