Хуманитарна подкрепа от фонд „Обединени срещу Covid-19“


Хуманинарна подкрепа за семейства.

Сдружение „Бъдеще за децата“ получи финансиране от фонд „Обеднени срещу Covid 19”, за осигуряване на хуманитарна помощ в подкрепа на деца и семейства в риск. Средставата в размер на 10 000 лв. и ще бъдат използвани за закупуване и предоставяне на хранителни продукти, дезинфектанти, памперси, адаптирани млека, бебешки каши и пюрета.

За да достигнат пакетите до истински нуждаещи се семейства, екипът активно ще сътрудничи с Община Казанлък, Дирекция „Социално подпомагане“ и кметовете на населените места. За раздаването на помощите ще бъдат ангажирани доброволци и служители на социалните услуги.

През последните седмици, в ситуацията на социална изолация, организацията е фокусирала своите усилия в предоставянето на психо-социална подкрепа и осигуряване на храни, лекарства и др., с основна цел да запазим повече семейства, Заедно. Паралелно с това, ще продължаваме да информираме за заболяването COVID- 19 и начините на предпазване.

Специалистите на сдружението работят, средно месечно с 230 деца и техните семейства /деца с увреждания, деца настанени при близки и роднини, самотни родители/ през двете общински социални услуги – Центъра за обществена подкрепа и Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца, както и през детската къща в с. Горно Черковище.

От 2015 г. е активна кампанията ни  Акция „Детски свят“, благодарение на нея успяваме да  подкрепяме семейства в риск, като осигуряваме най-нужното за отглеждане на децата – дрехи, памперси, адаптирани млека, храни и т.н., години наред. През последните седмици, с набраните от дарители хранителни продукти и  успяхме еднократно да подкрепим 38 семейства.

Фондът е по инициатива на Български дарителски форум, фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България, създаден е цел да подкрепи местни общности в България, пострадали от кризата с коронавируса. До момента набраната в него сума е 945 000 лв.

Лечебни заведения, граждански организации, читалища и социални предприятия от цяла България подадоха свои кандидатури за финансиране  от фонд „Обединени срещу COVID-19“. Седемдесет и четири проекта на лечебни заведения, граждански организации, общини, читалища, както и социални инициативи на микро и малки предприятия от цяла България ще получат финансова подкрепа от фонд „Обединени срещу COVID-19“. Сред тях ще бъдат разпределени 673 984 лв. Отпуснатата максимална сума е 10 000 лв. Най-много средства са предвидени за 25 общински болници и медицински центрове в малки населени места. Ще бъдат финансирани проектите на 24 неправителствени организации в села и малки градове. Те ще помогнат на най-уязвимите групи от населението – самотни възрастни хора, болни,  безработни, бедни, деца.

Повече информация за фонда, можете да откриете на https://www.dfbulgaria.org/2020/fond-united-covid-19-2/.