Мис България 2011 и кметът на Община Казанлък подкрепиха кампанията „Бъдеще за децата“


Всеки, който е съпричастен към проблемите на децата с увреждания и иска да им помогне те да се развиват и да имат по-добър живот, може да направи това като изпрати SMS на единния дарителски номер 17 777 с текст DMS MOGA. Средствата от изпратените SMS-и ще постъпват по сметката на дарителската кампания „Бъдеще за децата“ на Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания“. Те са крайно необходими, за да може да работи Центърът на социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания в Казанлък. Той се посещава от 25 деца и младежи от 6 до 30-годишна възраст, които срещат тук свои връстници, екипът от специалисти ги увлича в интересни занимания като част от трудова терапия,  хипотерапия и индивидуална работа. По този начин те развиват техните способности в различни области, а родителите намират подкрепа и съдействие.

Първите SMS-и бяха изпратени днес, по идея на кмета на община Казанлък Галина Стоянова по време на пресконференцията. Така официално бе даден старт на дарителската кампания „Бъдеще за децата“. Лице на кампанията е Мис България ’2011 казанлъчанката  Ваня Пенева, а неин инициатор е Сдружението с нестопанска цел „Бъдеще за децата с увреждания“ с председател Мария Гинева.

Кампанията цели набирането на средства за целите на сдружението – създаване на условия за социално включване на децата и младежите с увреждания. Организацията предоставя тази услуги от 4 години. Община Казанлък подкрепя нейната дейност и по предложение на Общинска администрация и с Решение на ОбС на сдружението е предоставено за безвъзмездно ползване част от сградата на ул. „Войнишка“ 25 – бившата Община2.  Екипът на Сдружението, съвместно с Община Казанлък, подготви искане към държавния бюджет за финансиране на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания“, т.е. за превръщането й в делегирана държавна дейност, но към момента такива средства в бюджет ‘2013  не са предвидени. Твърде е възможно това да стане през втората половина на 2013 г., каза кметът Галина Стоянова, но за да функционира центърът дотогава са необходими средства. Те възлизат на 60 хил. лв. годишно и още 20 хил. лв. за подходящо оборудване на всички помещения. Сдружението е направило много за обзавеждането на стаите, но са необходими още средства.

Кметът Галина Стоянова заяви подкрепата на Общината за децата с увреждания, като подчерта, че логото на Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания“ и дарителският номер ще стои на всяка официална бланка на Община Казанлък, като по този начин се направят съпричастни към идеята всички институции, до които се изпращат документи от общинска администрация. Стоянова се ангажира да проведе официална пресконференция и в Областна администрация Стара Загора, за да се популяризира каузата на областно ниво.

Посланието на кампанията е „Аз мога! Ти можеш! Ние можем!“, като договорът за нея с Българския дарителски форум е до 31 декември, като има възможност да бъде удължен срокът. Паралелно с това ще има и редица други инициативи на сдружението за набиране на средства като пътуваща фотоизложба, мюзикъл „Момче с крила“, тренинг обучение в различни училища за популяризиране на дарителството.

Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания“ е учредена през 2003 година от родители на деца с увреждания, специалисти и съмишленици. Мисията на организацията е промяна на обществените нагласи към децата с увреждания, съдействаща за тяхната интеграция и социализация. От 2010 година Сдружението е член на „Национална мрежа на децата“.

Дарение за кампанията „Бъдеще за децата“, може да бъде направено и по банков път:

БАНКА ДСК

КЛОН КАЗАНЛЪК

IBAN: BG82S7SA93000013794439

BIC: STSABGSF

СНЦ „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ“.

 

Всеки, който желае да участва в капманията  с идеи, насоки, включване в екипа и други, може да се свърже със Сдружението на тел.: 087/8379261, e-mail: special_child@abv.bg.

Ще се радваме за в бъдеще да осигурим практични, образователни и терапевтични занимания за децата и младежите с увреждания!

Дарителската инициатива, ще премине под надлов „Аз мога. Ти можеш. Ние можем!“

Защото ние вярваме, че децата и младежите с увреждания могат да имат своето бъдеще и ние можем да помогнем за това!

 

Благодарим за подкрепата на всички наши приятели, партньори и съмишленици!