Свободно работно място за социален работник


Сдружение „Бъдеще за децата“ е неправителствена организация, която работи в подкрепа на различни рискови групи, включително и деца с увреждания.

Организацията управлява двете общински социални услуги Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания гр.Казанлък.

Организацията обявява конкурс за  свободно работно място за Социален работник  в социалната услуга Център за обществена подкрепа гр.Казанлък.

Трудов договор на пълно работно време 8 часа, по заместване.

Основни задължения:

 • Да работи по направления за превенция на изоставянето на деца;
 • Да предоставя услуги на деца при реинтеграция;
 • Да подкрепя деца, жертви на насилие и техните семейства;
 • Да работи по случаи на деца с отклоняващо се поведение;
 • Да консултира деца с поведенчески проблеми и техните семейства
 • Да работи по превенция на отпадане от училище;
 • Да осигурява подкрепа и консултиране на приемни и осиновителни семейства;
 • Да изготвя социална оценка за деца и семейства;
 • да поддържа връзка с всички специалисти, относно случаите, на който е водещ и да координира техните действия;
 • Да отговаря за изготвяне на социални доклади по съответните случаи;
 • Да оценява нуждата от допълнителна подкрепа и услуги за деца и семейства, с които работи;
 • Да работи на терен при предоставянето на услугата;
 • Подпомага укрепването, адаптирането и връщането на потребителите в социалната среда;
 • Да участва в организираните обучения, супервизии и екипни срещи;

Изисквания за заемане на длъжността

 • Образование : Висше- бакалавър, магистър.
 • Квалификация: социални дейности, социална педагогика или психология.
 • Опит в социалната работа със семейства.
 • Добри комуникативни умения
 • Способност за работа като член на мултидисциплинарен екип.
 • Отговорност.
 • Гъвкавост.
 • Желание за участие в непрекъснато обучение, професионално и личностно развитие.
 • Добри организационни умения и умение за водене на документазия.
 • Добра компютърна грамотност.

Начин на кандидатстване:

Първи етап: до 31.03.2017г.

 • Автобиография
 • Документи за квалификация
 • Мотивационно писмо
 • Срок за подаване на документи

Втори етап: до 10.04.2017г.

 • Интервю

За допълнителни въпроси:  Мария Гинева – 0878/ 379261