Галина Гевгалова – социален работник в Център за обществена подкрепа


 Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е галина-гевгалова-749x1024.jpgЗавършено образование:

Социална педагогика към „Тракийски университет“, гр. Стара Загора

Допълнителни обучения и квалификации по време на работата:

Системно консултиране на семейства, двойки и индивиди към Институт по фамилна терапия – гр. София по Програма за професионално обучение във фамилна и брачна терапия

Завършен специализиран курс на обучение на тема „Работа със сексуално насилие при деца – предизвикателства, интервенции, решения – системна перспектива“

Специалист щадящо изслушване на деца жертви или свидетели на престъпления в специализирано помещение „Синя стая“

Сертифициран от ИСДП– гр. Стара Загора обучител на кандидат-осиновители

Водещ на работилница за родители „Да пораснем заедно“ по проект на УНИЦЕФ

Обучение на тема: „Умения за работа в екип. Роли и взаимодействие в екипа“ към Център за професионално обучение – Сдружение „Знание“, гр. Хисар

Специализирано обучение на екипи от действащи социални услуги за деца