Николета Дичева – Логопед


Николета Дичева – Логопед в ЦОП

Завършено образование и придобити квалификации по време на работата:

  • Завършено образование – Предучилищна и начална педагогика към Тракийски университет – Стара Загора, степен бакалавър
  • Специална педагогика с модул: Логопедия към Тракийски университет – Стара Загора

Защо избрахте да работите на тази длъжност?

Обичам много да помагам и да работя с деца, а тази работа ми предоставя тази възможност.

Какъв е най-големият Ви успех в работата според Вас?

Не мога да кажа, че имам най-голям успех. Защото в  работата се радваме и на най-малките успехи на децата.

 Кои са най-големите предизвикателства, с които се сблъсквате в работата си?

Предизвикателствата, с които се сблъсквам всеки ден са различни, защото всеки човек си е индивидуален.

Какво обичате да правите през свободното си време?

Нямам много свободно време, но и малкото време което ми остане обичам да го прекарвам с близките хора. Също така много обичам да чета книги и да пътувам