20 години сдружение „Бъдеще за децата“


Тази година сдружение „Бъдеще за децата“ навършва 20 години от своето създаване.

Отбелязването на 20-та Годишнина е чудесна възможност да благодарим на екипа, доброволците ни, членовете на общото събрание за техият принос. Предлага възможност за размисъл и поглед назад към всички предизвикателства, които са вече преодолени.

Юбилейната кампания, която сме подготвили ще ни върне назад във времето, ще ни срещне с бъдещето, и ще използва по най-ефективният начин, за да запознаем широката публика с нас – постижения, настоящата ни работа и фокус, мисия, нашите планове и поглед в по-доброто бъдеще на децата ни. 

Очкавайте инициативи и дейности, допълнителни услуги за деца и семейства, проекти, нов сайт …. и още много изненади от нас!

До скоро!