rabotaСНЦ „Бъдеще за децата с увреждания”, обявява конкурс за длъжността „Социален работник” към Център за обществена подкрепа гр. Казанлък

Работно място – 1

 

 

 

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК КЪМ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – КАЗАНЛЪК
Място на работа: гр. Казанлък

 

Изисквания към кандидатите:
? Висше образование – бакалавър/магистър специалност “Социални дейности”; „Социална работа”, “Социална педагогика”, „Психология” и др.
? Трудов стаж в социалната сфера е предимство;
? Умение за работа в екип;
? Умение за работа с деца и семейства;
? Готовност за мобилна социална работа

Организацията предлага:
? Работа на пълно работно време;
? Динамична и интересна работа в неправителствена организация с мотивиран и деен екип;
? Възможности за допълнително обучение;

  • Трудов договор; социални придобивки по КТНеобходими документи за кандидатстване:Мотивационно писмо, автобиография, копие от диплом за завършена образователна степен и допълнителни квалификации.

    Подаване на документи от 01.08.2014г. до 15.08.2014г., по e-mail : centre@speckids.org и на място в сградата на Център за обществена подкрепа Казанлък  /ул. „Войнишка” 25

 

Лице за контакт: Невена Трифонова, технически сътрудник

 

Ще се свържем с одобрените по документи кандидати.

 

 

Директор на ЦОП: Мария Гинева