Работилничка „Бисквитките“


Кой помни, че Омир е бил сляп? Че Бетовен е пишел музика глух? Че Айнщайн е бил аутист, а Стивън Хокинг не е можел нито да се помръдне, нито да говори? 
В България, хиляди младежи с увреждания стоят в домовете си. Фактически, те са изолирани от света, без възможност да дадат нещо от себе си, като всеки друг – при това, независимо от факта, че правото им на труд е гарантирано.

Работилница „БИСКВИТКИТЕ“ е малко социално предприятие, което има за цел да осмисли ежедневието на тези младежи с различни нарушения. Те, заедно с нашата сладкарка изпичат и декорират бисквитки за различни поводи и на различна тематика: Коледа, Великден, както и изпълняват специални фирмени поръчки.

Сладкарската работилница им дава възможност да изградят трудови навици: спазване на работно време, боравене с различни видове кухненско оборудване, умения за спазване на последователността на конкретни действия, спазване на хигиена на работното място, отговорност и изпълнение към поети ангажименти.

В работилничката се организират различни срещи и събития, в които младежите ще са активни участници и това ще им позволи да общуват със свои връстници и приятели.
Ние като организация вярваме в уникалните възможности на всеки човек и с нашата работа винаги се стремим да създадем предпоставки и условия нашите деца да намерят своето достойно място в живота.

Повече за работилничката, прочетете тук: