Терапевтичен театър


Нова ф орма на въздействие, която компенсира дефицитите и мобилизира наличните ресурси. Чрез терапевтичния театър се постига евентуален контрол над външните белези на увреждането, и се увеличават възможностите за адаптация на средата.
До този момент е реализирана пиесата „Котето, което спаси света“. Деца и младежи с увреждания, техни родители и доброволци участваха в написването на пиесата и в нейното изпълнение на театрална сцена.