Антония Петрова, касиер – домакин


Тони е нашето момиче, което се втурва през глава във всичко!

Освен работата в адмнистративния офис, Тони участва и работи по част от проектите на организацията.