„Бъдеще за децата” представи нови зали за работа с деца


сензорна стая 2Две нови зали за работа с деца и родители бяха открити днес в сдружение „Бъдеще за децата”, като част от допълнителните подкрепящи дейности и услуги за потребителите на двата Центъра, които организацията управлява – Центъра за обществена подкрепа и Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца на територията на община Казанлък. Стаята за сензорна терапия е оборудвана изцяло с дарения, събирани в продължение на половин година година. Сред дарителите са, както фирми (местните „М+С Хидравлик” АД, „Индустриал партс” ООД и „Кастамону България”), така и много граждани от града, страната и чужбина, отзовали се на апела на сдружението.  В Сензорната стая деца от аутистичния спектър и/или с хиперкинетични разстройства и такива със друг вид специфични потребности ще могат да усвояват и развиват различни свои възприятия, двигателни и зрителни умения. Сдружение „Бъдеще за децата” работи с деца със специални образователни потребности от своето създаване, а от 2008 година притежава и Лиценз за предоставяне на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, като от 2014 година тя е държавно делeгирана.  С оглед на децата, с които се работи в Центъра и увеличаване броя на потребителите от аутистичния спектър, сензорно-интегративна дисфункция и различни поведенчески проблемиизлезе и потребността от създаване на стая за сензорна терапия и мултисензорна стимулация.  Към момента в Центъра за работи с 34 деца, повечето на възраст от 3 до 12 години, и които ще се възползват от функциите на залата.

Сeнзopнaтa тepaпия e хoлaндcки пaтeнт и ce изпoлзвa пpeдимнo пpи дeцa c yвpeждaния. Стaндapти нямa и вcякa eднa cтaя e yникaлнa, и се проектира отделно според функциите, които изпълнява. Работата в мултисензорната стая съчетава по иновативативен начин идеите на психоанализата, релационната психомоторика и мулти-сензорния принцип.

Откритата днес сензорна стая в Казанлък е на стойност 5 200 лева.

Изпълнителният директор на „Бъдеще за децата” сподели, че залата за сензорна терапия и откритата вече Библиотека на играчките към Сдружението в Казанлък, могат да се ползват свободно от деца и родители, които считат, че предоставените възможности ще са полезни за тяхното развитие.

Другата нова придобивка е истинска „Библиотека на играчките”, която се реализира в партньорство с Фондация за децата в риск по света. Библиотеката е идеята за играта като универсален начин на общуване и като ресурс за подкрепа на детското развитие и предотвратяване на изоставянето. От новата библиотека ще могат да се възползват както специалистите работещи с децата, така и техните родители, които могат да вземат играчка и да работят с детето си в домашни условия. Към всяка играчка има инструкции за работа с нея. Библиотеката на играчките е оборудвана с цветни, дървени играчки, които отговарят на най-високите стандарти за безопасност и подпомагат детското развитие в пет основни области – обща моторика, фина моторика, общуване, познание и социално-емоциално развитие. Библиотека на играчките представлява сигурно пространство, където децата имат възможност да развиват въображението си и да се отдадат на своето вродено желание за игра. Към момента Библиотеки на играчките функционират в още в 19 партньорски организации в Дебелец, Пазарджик, Плевен, Търговище, Бургас, Варна, Шумен, Нови Пазар, Велики Преслав.

Услугите Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция държавно делегирани дейности и са възложени за управление от община Казанлък на организацията.