Великден в сърцата


Да даваме на обществото, за да се чувстваме добре в него! 

В навечерието на един от най-светлите дни от годината – Великден! Празници, свързани с Възкресението! На природата, на душата, на вярата, на любовта към ближния!

За този празник, младежи с увреждания и екипът на Центъра за трудава адаптация и социализация  изработиха уникални неща. С ръцете си! Със сърцето си. С тях решиха да зарадват възрастните хора и служители на първа линия в борбата срещу вируса на територията на град Казанлък. Как?!

В рамките на инициативата „Великден в сърцата!“ бяха  предоставени великденски сувенири на Социалния патронаж в Казанлък, които да подарят на възрастните хора, на които помагат, за да усетят празника и любовта!

Подарък в навечерието на Възкресение Христово получиха и социални работници от Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Казанлък,които всеки ден продължават да подкрепят деца и семейства в риск, въпреки карантината и с риск за здравето си.

Сдружение „Бъдеще за децата“ работи по проект „Социално включване чрез заетост“ с основна цел да се осигурят условия и подкрепяща среда за включване на пазара на труда на хората с увреждания и създаване на предпоставки за тяхната социализация в обществото. Целева група са хора с различен тип увреждания. Дейностите на проекта са в три насоки. Първата е пряко свързана с повишаване възможностите на хората с увреждания, техният капацитет. В рамките на тази дейност бе съзададен Център за трудова адаптация и социализация, където хора с увреждания и техните семейства могат да получават комплексни интегрирани услуги от квалифициран екип от специалисти. Втората дейност цели да подкрепи човека с увреждане на работното място като осигури настойници, които го придружават в периода му на адаптация. И третата дейност – провеждане на дългосрочна кампания за промяна на нагласите към хората с увреждания. Тя протича успоредно с всички дейности на проекта и акцентира върху възможностите и потенциала на хората с увреждания, върху позитивната роля, промяната и влиянието върху обществото.

Повече за проекта и ОП Човешки ресурси

http://speckids.org/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2.html

  Проектът „Социално включване чрез заетост“ се реализира по Оперативна програма Човешки ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

 

Бъдете здрави!

Останете си вкъщи!

Весели и Светли Великденски празници!