„ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА” подари лятно кино за децата в Казанлък


10690275_10202507036068515_7362250692451548374_n„За детство, като в приказка без край”

 

В рамките на почти три месеца, всяка седмица, една организация подарява на децата в град Казанлък по една ПРИКАЗКА.

Всеки петък, в часовете преди обед, сдружение „Бъдеще за децата”, предлага на своите гости приказни приключения и много изненади. Те бяха посветени на различна приказка – автор, народност и т.н, герой. Инициативата продължи до 18 септември, когато сложихме финалът на това така приказно лято.

Поканата бе от доброволците и от нас, до всички почитатели на ПРИКАЗНА СЕДМИЦА – „… да затворим заедно книгата с приказки за това лято!”

Последното събитие от инициативата бе ЛЯТНО КИНО. Децата и техните родители се събраха в двора на ул. „Войнишка” 25, и точно в 20:00 часа започна прожекцията на „Алиса в страната на чудесата”.

Общо 12 събития „Приказна седмица” бяха реализирани под мотото „За детство като в приказка без край” в двора на организацията, с участието на повече от 500 деца и гости. Идеята на екипа бе, провеждайки кампаниите на място, да се създаде предпоставка малки и големи, да припознаят Сдружението, като свое място за изява, да проявят интерес към дейността му и да бъдат част от нови доброволчески и благотворителни проекти.

Инициативата „Приказна седмица” се осъществява като част от „Дейности насочени към общността” по проект „Гласът на децата”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”www.ngogrants.bg.
Основна цел на дейността и поредицата от приказни дни бе да привлечем повече доброволци и съмишленици в подкрепа на мисията на организацията – да помага на деца в риск и техните семейства, като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие на възможностите им, социално включване и повишаване на благосъстоянието им.

„Гласът на децата” е проект в подкрепа на алтернативните социални услуги за деца – Център за обществена подкрепа – и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – гр. Казанлък.
Обикновено връзката между НПО и гражданите е добавена стойност, а не приоритет. След промяна на името, изготвянето на нов стратегически план, разширяване на целите и целевите групи, организацията имаше необходимостта от провеждането на активна кампания в посока на обществена осведоменост за целите, дейностите и услугите си и най-вече насърчаване на доброволчеството и изобщо на гражданската активност.
Основните целеви групи в този проект са деца, младежи и граждани и тяхната обкръжаваща среда – семейства и училища. Продължителността му е 10 месеца и включва реализацията на четири основни дейности, с цел повишаване на гражданската информираност – Е-бюлетин, „Запознаването с възможностите за подкрепа на деца”, „Клуб млад доброволец”, „Дейности насочени към общността”.
За организацията и провеждането на отделните дейности по проекта, сдружение „Бъдеще за децата” ще разчита на своя екип, на приятели, доброволци и партньори.

Очакваме след реализацията на проекта, да отчетем подобряване и засилване на връзката НПО-граждани и повишаване на активното гражданство, участие на все повече доброволци в нашите инициативи. Всеки, който има някаква идея или предложение за реализaцията на дейност в подкрепа на децата, може да се обръща към нас.
Проектът „Гласът на децата” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”www.ngogrants.bg.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на направителствени организации в България.