Готово ли е детето ви да споделя играчките си?


Твоето усмихнато и хрисимо човече отново се сърди, че приятелчето му е отмъкнало любимата
играчка… Започва да плаче, а след малко и другото детенце се включва в ревливия дует. А
ти се чудиш дали да успокоиш своята рожба или да я порицаеш? Последвано от вечния урок за
даването и споделянето…
Каквото и да направиш, важно е да не се чувстваш неудобно, че не си „научила” детето си да
споделя с другите. Просто малкото все още не е достигнало до този етап от развитието
си. Ако сега реагираш грубо и насилствено вземеш играчката от ръката му, за да я дадеш на
приятелчето, ще го нараниш дълбоко. А и надали ще разбере защо от него се изисква да
постъпва именно така.
Бъди добър пример! Виждайки как мама споделя със свои приятелки книги, списания, неща
от дома, самото дете също възприема този модел на поведение.
Играйте у дома на споделяне. Помоли мъничето да ти даде нещо любимо, а след това го
попитай какво иска да му дадеш и ти.
Поощрявай, подкрепяй и награждавай с целувка или мил жест всяко негово желание да
споделя играчките си;
Не използвай наказания и упреци, когато то откаже да даде своя вещ;
Напомняй правилото за споделянето: Ако искаш да играеш с играчките на другите, трябва
да си готов да споделяш и своите;
Все пак разумно разпредели играчките за споделяне. Нека най-ценните и любимите засега
си останат у дома.
На всеки родител се е случвало детето му да откаже да даде своя играчка на приятелче. Не бива
да превръщаме това в драма и да определяме малкото като егоист или „труден
характер”. Нито да дърпаме от ръката му играчката и насила да го караме да я даде. Нека се
опитаме да го разберем – то просто реагира според възможностите на възрастта, в която се
намира.
Способността да споделяме и кооперирането се развиват на по-късен етап от детското развитие
(не по-рано от 4-5-годишна възраст). Пораствайки, децата се учат да изпитват
съпричастност и съчувствие към другите. Тогава се засилва и потребността от общуване с
връстниците. Игрите с другарчетата придобиват все по-голямо значение.
Децата до 3-годишна възраст са в стадия на паралелните игри и всяко едно от тях е
увлечено в своите си занимания. Те подчиняват и действията си, и възприемането на света
под знака на израза „мое”. Често го демонстрират като не искат да дадат нещо свое, защото се
страхуват, че споделяйки го с някой ще го загубят и няма да го видят повече.
При 4-5 годишните вече назрява желанието и способността да действат заедно с другите,
да делят това, което им е ценно и да разменят играчките си.

Източник: http://www.malkiatprinc.com/wp-content/uploads/2016/12/gotovo-li-e-deteto-vi-da-spodelia-igrachkite-si.pdf