Да дарим прегръдка за всяко дете – продължава!


Възможност за екипа на местната неправителствена организация да запази повече семейства Заедно!

Сдружение „Бъдеще за децата“ получи одобрение за финансиране от Спешен фонд за „Бедстващи деца, семейства и специалисти“ на Национална мрежа за децата, финансово подкрепен от Фондация „Кахане“, в размер на 1000 лв.

Екипът ни, ще използва получените средства, за закупуването на пелени за еднократна употреба и консумативи за новородени, с цел подпомагане на семейства и деца от уязвимите групи.

„Знаете, едно от основните направления на работа на социалната услуга  Център за обществена подкрепа – Казанлък, е именно – „Превенция на изоставянето и реинтеграция“, така, че специалистите ще обособят пакети за новородени и деца (зависимост от потребностите на потребителите), и до 30-ти април, ще ги предоставят на семейства, с които работят (и попадат в графата крайно нуждаещи се.

Спешен фонд за „Бедстващи деца, семейства и специалисти“ на Национална мрежа за децата, финансово подкрепен от Фондация „Кахане“ осигурява финансиране на дейности на организации в следните направления: подпомагане на служители и доброволци на организации членове, пострадали от Ковид-19, чрез осигуряване на основни нужди обособени в направлението; и – подпомагане на бедстващи деца и семейства, с които организацията член на НМД работи, чрез осигуряване на основни нужди във връзка с Ковид-19.