Ден на творчеството обедини младежи


Работилница, под надслов „И аз мога!“, побра в себе си изкуство, печива с любов, hand made изделия и разговори за изборите и възможностите.

Сами ковем съдбата си!

Сами моделираме живота си!

Ние от сдружение „Бъдеще за децата“ винаги сме вярвали, в онова бъдеще за децата и младежите в България, което е достойно, трудолюбиво, щастливо и перспективно.

Вярваме, че у всеки човек има талант.

Вярваме, че за да успееш в дадена сфера е важно да вярваш чрез лично постоянство!

И АЗ МОГА  е по –значимо от АЗ ИСКАМ!

Именно затова избрахме мотото „И аз мога!“ за Деня на творчеството, който проведохме на 30.07., в Работилниците  – „Приложни изкуства“ и „Бисквитките“ в новоразкрития Център за трудова адаптация и социализация за младежи с увреждания.

Екипът по проект „Социално включване чрез заетост“ – трудотерапевти, социален сътрудник и педагог и психолог, са мотивирани и успяват да видят и отключат в младежите със специални потребности онази специалност и талант, като им помогнат за създаването на условия за успех и развитие по пътя. Организирахме и проведохме Работилница, в която се включиха младежите със специфични нужди от Центъра, обучаващи се на трудови навици и умения за справяне в ежедневието, и младежи – доброволци от различни точки на света, които са тук, в Казанлък, по покана на МЦР „Взаимопомощ“. Те са голяма и многолика група от завършили гимназиален курс на обучение деца, студенти, хора с различни интереси.

Две организации и два проекта се обединиха и показаха, че различното е плюс. Всеки един от участниците в организираната Работилница демонстрира, че е добър в нещо, което да сподели с групата, с обществото.

Нашите трудотерапевти бяха подготвили най-различни …Албена Иванова, трудотерапевт в Центъра, представи техника за мокро пластене на вълна. В този кът доброволци и младежи си направиха ключодържатели, бижута. Следващият кът – този на Светла Димова, трудотерапевт бе тъкане, прежди, платове и мъниста. Готовите артикули, от това звено бяха гривни, колиета, подложки за хранене, декоративни пана. И последният кът в „Приложните изкуства“ бе – картички, декорация на подаръци и сувенири.

Нашият майстор сладкар – Вили, която е и ментор на младежите с увреждания в „Работилница за бисквитки“, изненада участниците с уъркшоп за приготвяне шоколадови бисквити – бързи и много вкусни (които всички в последствие опитаха) и изрязване, печене и декориране на маслени бисквитки.

Ден на творчеството „И аз мога“ се проведе в рамките на целия ден, като групата от доброволци и младежите от Центъра за трудова адаптация и социализация бяха разделени на две групи – от 10:00 до 13:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа, в двете зали.

Творчеството под надслов „И аз мога!“ успя да свали езиковата бариера, и да отключи един нов език и начин на комуникация  – обмяна на опит и умения, общуване с езика на толерантността, уважението и любовта, желанието да правиш и твориш с ръцете и сърцето си.

Основна цел на инициативата е да покаже, че младежите и хората с увреждания могат!

Използвахме случая и разказахме на нашите гости за проект „Социално включване чрез заетост“ – от целите и дейностите, до забавните и трудните моменти през които преминава екипа ежедневно.

На финала на Работилницата, всеки си тръгна с подаръче и надяваме с добри впечатления.

Благодарим на МЦР „Взаимопомощ“ за партньорството и желанието да се включат в нашия работен ден.

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

Сдружение „Бъдеще за децата“ работи по проект „Социално включване чрез заетост“ с основна цел да се осигурят условия и подкрепяща среда за включване на пазара на труда на хората с увреждания и създаване на предпоставки за тяхната социализация в обществото. Целева група са хора с различен тип увреждания. Дейностите на проекта са в три насоки. Първата е пряко свързана с повишаване възможностите на хората с увреждания, техният капацитет. В рамките на тази дейност бе съзададен Център за трудова адаптация и социализация, където хора с увреждания и техните семейства могат да получават комплексни интегрирани услуги от квалифициран екип от специалисти.

Втората дейност цели да подкрепи човека с увреждане на работното място като осигури настойници, които го придружават в периода му на адаптация. И третата дейност – провеждане на дългосрочна кампания за промяна на нагласите към хората с увреждания. Тя протича успоредно с всички дейности на проекта и акцентира върху възможностите и потенциала на хората с увреждания, върху позитивната роля, промяната и влиянието върху обществото.

Повече за проекта и ОП Човешки ресурси

http://speckids.org/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2.html

 

Проектът „Социално включване чрез заетост“ се реализира по Оперативна програма Човешки ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

The project „Social inclusion through employment“ is implemented under the Operational Program.