Деца от клуб „Млад доброволец” подариха усмивки и добро настроение за 8-ми март


12784456_1043143562410448_1267576278_nПроектът на младите доброволци от ПМГ „Никола Обрешков” е насочен към възрастните хора от Казанлък.

 

Днес на 8-ми март – Международния ден на жената, членовете на доброволческия клуб при ПМГ „Никола Обрешков” гостуваха и поднесоха празнична програма посветена на ЖЕНАТА, и по-специално на жените от Дом за възрастни хора №1 в гр. Казанлък. Имаше от всичко по много – театър, народни танци, приказки, музика много смях и усмивки по лицата на всички домуващи.

Децата се запознаха с възрастните, поговориха си с тях и им подариха не само забавление, но и внимание. Според младежите обществото се сеща за Домовете (включително и за деца) основно по празници.Именно затова те решиха каузата на техния клуб да бъде посветена на хората, към които дължим толкова благодарност и уважение. Втората част от работата по техния проект ще бъде реализирането на кампания за подновяване на Библиотеката там. Директорката на Дома – госпожа Ана Кърпачева и всички нейни служители са се постарали да обособят кътове за почивка на всеки етаж от сградата и с подръчни и налични материали и мебели (повечето, от които дарение) са обзавели тези пространства.

Децата решиха, че ще бъде хубаво да им подарят една нова Библиотека и да я напълнят с книги и четива, които биха били интересни за възрастните и по малко всеки ден, да се отнасят на едно друго място, в което няма болести и старост.

За тази цел екипът на сдружение „Бъдеще за децата” и младите доброволци обявяват кампанията „Дари книга за баба и дядо!”. Няма ограничения в избора и вида на литературата и всеки, който желае да бъде съпричастен към каузата и да дари старите си книги, може да се свърже с нас на тел: 0431628666, 0876766020 или да заповяда на място при нас – гр. Казанлък, ул. „Войнишка” 25 /бившата Община №2/.

„Клуб млад доброволец” започна в края на миналата година, след провеждането на конкурс за избор на пет училища, в които да обединим децата около доброволчеството. И така изборът се спря върху ПМГ „Никола Обрешков” гр. Казанлък, Национална гимназия по пластични изкуства и дизайн „Акад.Дечко Узунов”, гр. Казанлък, Хуманитарна гимназия „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Казанлък, Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт гр. Казанлък и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” в село Ръжена.

В продължение на почти три месеца с децата работиха  двама от специалистите на местната организация, по специално подготвена за тях Програма – на достъпен език, стъпвайки на интерактивния подход, игри, дискусии, асоциации, мултимедия, тестове. Колегите проведоха пет обучения във всеки клуб, като всеки път те включваха ролеви игри за изграждане на връзка, екипност и доверие. Накараха младите доброволци да направят реална оценка на своите индивидуални възможности. След приключването на обучителния етап децата имат основни и практически знания за това що е то доброволчество, как да изготвят план за дейността си, как да го реализират, как да привличат ресурси, за да осъществят дейностите си. И най-важното е, че се научиха да изразяват своето мнение, да го споделят в групата без да се притесняват. Научиха се да говорят. Мотивирани са и имат поле за изява и възможност да заявят себе си в обществото. Всеки клуб ще реализира свой проект, като петте ще работят по различни каузи.

Работата по петте мини проекта ще продължи до 18 април. Освен дейността „Клуб млад доброволец”, в рамките на проекта „Гласът на децата”, екипът на Сдружението трябва да реализира и още една дейност – „Запознаване на децата с възможностите за подкрепа”.
„Гласът на децата” е проект в подкрепа на алтернативните социални услуги за деца – Център за обществена подкрепа – и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – гр. Казанлък. Продължителността му е 10 месеца и включва реализацията на четири основни дейности, с цел повишаване на гражданската информираност – Е-бюлетин, „Запознаването с възможностите за подкрепа на деца”, „Клуб млад доброволец”, „Дейности насочени към общността”.

EEA_Grants_JPG_4642_1Проектът „Гласът на децата” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.www.ngogrants.bg. Основна цел на проекта е да  подпомогне активното гражданство и възпита социално отговорно поведени сред младите хора.