Екип


Светла Джунджурова, ръководител на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Висше ОКС бакалавър –  специалност „Предучилищна педагогика“, специалност „Дефектология“

Висше – ОКС магистър- специалност „Образователен мениджмънт“

ЗАЩО ИЗБРАХТЕ ДА РАБОТИТЕ ТАЗИ ДЛЪЖНОСТ?

Да помагам и бъда полезна е естествен порив за мен. Обичам хората и ги приемам такива, каквито са. А към възрастните хора и хората със специални нужди изпитвам сантимент, тъй като при тях психологическата и физическа помощ  е жизнено необходима.

В КАКВО СЕ СЪСТОИ МОЯТА РАБОТА?

Да координирам дейностите по предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, т.е да организирам дейността на социалните асистенти и получавам обратна връзка от потребителите.

Да развивам уменията си ежедневно и контролирам качеството на предлаганата услуга.

Да дарявам усмивки, топлина и грижа към хората.

КОИ СА НАЙ- ГОЛЕМИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, С КОИТО СЕ СБЛЪСКВАТЕ В РАБОТАТА СИ?

Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е напълно нова услуга, която стартира от 01.01.2021 г. в България, а от 01.04.2021 г. в община Казанлък.

Тя предлага на потребителите ( деца с увреждания, пълнолетни лица с увреждания и възрастни хора) социален асистент, който  да  помага в ежедневните грижи за здравето, хигиената и социалния им живот в домашни условия.

За повечето от тях – социалните асистенти и хората от управленския екип( в това число и аз) сме единствените хора, с които те  имат контакт. Ние  сме техните  близки – онези, които ще подържат ръката им, ще им разкажат нещо и ще изслушат  думите им.

Оптимист съм, че  социалните асистенти, с грижа и обич ще се отнасят към потребителите. Защото сме хора и наш дълг е да помогнем на нуждаещите се да изживеят живота си спокойно.

Ще отдам цялата си енергия  услугата да бъде качествена и полезна за хората.

КАКВО ОБИЧАТЕ ДА ПРАВИТЕ ПРЕЗ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ?

Да се разхождам сред природата;

Да общувам с приятели;

Да търся възможности за духовно израстване.

Красимира Димитрова, социален работник в социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Завършено образование и допълнителни обучения и квалификации по време на работата:

Завършила съм „Социална педагогика“, степен – бакалавър, фамилен консултант.

Защо избрахте да работите на тази длъжност?

Избрах да работя на тази длъжност, защото тя ми дава възможност за пряка работа с хората. Аз съм човек, който се старае да е максимално полезен на хората в нужда. Услугата „Аситентска подкрепа“ е точно това. Тя среща възрастни и деца в затруднение да се обслужнат сами в разлини аспекти от ежедневието си с техните асистенти,  които от своя страна им дават нужната  грижа и подкрепа. 

Какъв е най-големият Ви успех в работата според Вас?

Най-големият успех за мен е да се напаснат максимално добре потребители на услугата и техните асистенти. Това е като да създадеш едно ново семейство, в което водещото де е доверие и подкрепа.

Кои са най-големите предизвикателства, с които се сблъсквате в работата си?

Предизвикателствата са различни, административни, психологиески, оргонизационни, но точно това е интересното, да успееш така да балансираш в работата си, че крайния потребител да остане много доволен.

Какво обичате да правите през свободното си време?

През свободното си време обичам да чета и да се разхождам сред природата.