За втори път член на УС на НМД


През месец юни 2017 година Национална мрежа за децата проведе своята годишна среща – най-голямото събитие на Мрежата за годината, което събра на едно място представители на над 140-те организации – членове на НМД. Тази година освен всички събития, планирани по време на срещата се проведе и Общото събрание, на което да се изберат нови членове на Управителния съвет и Контролния съвет на Национална мрежа за децата. За втори пореден път Изпълнителният директор на СНЦ „Бъдеще за децата”-Казанлък Мария Гинева беше избрана за член на Управителния съвет. Всички от екипа ти пожелаваме успех – За децата на България!