Игри с ръце и пръсти


Автор: Мая Момчилова, психолог в Център за обществена подкрепа – гр. Казанлък

Развитието на човешкия интелект се подпомага до голяма степен от работата на ръката.

Между умственото развитие и игрите с пръсти, съществува тясна взаимовръзка. Игрите с ръце и пръсти въздействат на детето силно и емоционално, както поради привлекателността на самото движение, така и чрез думите, които го придружават.

Дори и разплакано дете, трудно ще устои на емоционални игри като: „Варило мишленце кашичка”; „ Дай ,бабо, огънче“; „ Да събудим пръстите“ и ред подобни. Този тип игри са достъпни и лесни за разбиране. В игрите с ръце и пръсти се разказва за познати животни, за природни явления и др. интересни неща. Чрез тях децата непринудено се учат да разбират пространствени и двигателни понятия като ляво, дясно и т.н.

Да събудим пръстчетата

Между двигателната функция на ръката и развитието на речта съществува тясна връзка. Развитието на реч при детето е в тясна корелация с фините движения на пръстите му. При упражнения с пръстите на ръката, гласовите реакции се развиват по-бързо и по-точно.  Упражняването на пръстите ускорява процеса на съзряване и развитие на речевите области в мозъка, като импулсите от пръстите на ръката оказват много голямо влияние върху тях.

 Игри на сенки са друг тип игри с ръце и пръсти, които също предизвикват голям интерес. Игрите на сенки са забавни както за деца, така и за възрастни. Интересно предложение, породено от движението на пръстите е и Театър на сенките – чудесна идея за развитие пластичността на ръцете и създаване на въображаеми образи.

Забавни и достъпни, игрите с ръце и пръсти въздействат силно емоционално и провокират детското развитие!

 Поиграйте заедно с детето:

„ Да събудим пръстите“ – лявата ръка е във вертикално положение, като пръстите са леко разтворени; показалецът на дясната ръка докосва последователно върха на всеки един от пръстите на лявата ръка, като го свива и след това пак го изправя; следва смяна на ръцете, т.е. събуждаме пръстите и на дясната ръка, изричайки:

Палчо, събуди се!

Показалчо, разсъни се!

Хайде, Среден, стига спа!                                             

Ти, Безимен, не разбра!

Кутре, Кутре, кутренце,

мое малко момченце,

хайде да си поиграем,

както ний си знаем!

Танцуващите пръстчета – върху детските пръсти се поставят напръстници, или друго подходящо; детето потупва по различни повърхности, при което се чуват различни звуци;

Пръстчетата могат – дланта е изправена, пръстите са събрани и изпънати, после леко се разтварят, след това се прибират в изходна позиция;

Африкански барабани – участниците са двама, добре е да има две  барабанчета; възрастният показва как се бие барабан – с пръсти, с длани, с кокалчетата на пръстите, с опакото на дланите;

Вълшебно моливче – с въображаем молив детето рисува във въздуха букви, цифри, любим предмет, друго.

 Игрите с ръце и пръсти насищат живота на детето с положителни емоции, развиват моториката, възпитават усет към образната реч, стимулират вниманието и съобразителността, активират творческото въображение.