ИЗ „ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА”: Деца и родители се забавляваха в „Семейната събота“


P9190243В първия от четирите почивни дни, Сдружение „Бъдеще за децата” подари съботни приключения и игри на казанлъчани, като обедини две инициативи с фокус – семейството.

Денят започна в 10:00 часа на входа на парк „Тюлбето“, където стартира семейното приключение „Опознай града“. То е последното от поредица събития, насочени към общността като част от проект „Гласът на децата”, изпълняван от „Бъдеще за децата” и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” (www.ngogrants.bg). Целта му е да бъдат привлечени повече съмишленици и доброволци към каузата на казанлъшкото сдружение – да бъдат подкрепяни децата и семействата в риск.

Всички участници облякоха специалните екипи и началото на играта бе дадено. Всяко семейство получи карта на Казанлък. На територията на парк “Тюлбето” бяха разположени общо шест пункта, при които участниците получаваха задачи и въпроси свързани с определена забележителност от нашия град – Тракийската гробница, част от списъка на ЮНЕСКО, Музея на розата, Исторически музей „Искра“, Паметникът на Васил Левски, Куленската църква „Св. Пророк Илия“. Срещу всеки правилен отговор играчите получаваха стикер с изображението на обекта и така, докато запълнят всички празни места на своята карта. На последният пункт участниците трябваше да дадат правилен отговор на две загадки. Едната  тях бе със ключова забележителност от Долината на тракийските царе, а другата – какъв е символа на град Казанлък? Първите три семейства, които отговориха правилно получиха възможност да участват в етапа – лов на съкровища. По криптирана инструкция те намериха своите сандъчета със съкровища.  На финала на „Опознай града“, всички участници получиха Грамота за участие и подаръци за спомен – дървени подложки с изображение на казанлъшката роза.

За пореден път екипът и доброволците на местната организация предложиха нови идеи за забавно прекарване на почивните дни – в компанията на семейството, в близкия парк. В приключението се включиха 12 семейства, които се забавляваха и опознаваха – заедно.

„Дейности насочени към общността“ включваше провеждането на 12 събития част от инициативата „Приказна седмица“ и две събития насочени към семейството – „Опознай града“ и семеен пикник (организацията го реализира през месец юли).

Равносметката на финала – над 500 души се включиха в тези събития и се запознаха с дейността и мисията на организацията; бяха привлечени 7 нови доброволеца; децата преоткриха Приказките и запалихме искрата към четенето; децата усвоиха умения от приложното и художественото изкуство; включихме родителите в заниманията с децата и ги насърчихме това да стане ежедневие.

„Гласът на децата” е с продължителност 10 месеца и включва реализацията на четири основни дейности, с цел повишаване на гражданската информираност – „Е-бюлетин”, „Запознаването с възможностите за подкрепа на деца”, „Клуб млад доброволец”, „Дейности насочени към общността”. Проектът се осъществява в подкрепа на алтернативните социални услуги за деца – Център за обществена подкрепа – и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – гр. Казанлък.

За организацията и провеждането на отделните дейности по проекта, сдружение „Бъдеще за децата” разчита на своя екип, на приятели, доброволци, партньори, институции и местна администрация.

След приключването на проекта се очаква да бъде отчетено подобряване и засилване на връзката НПО-граждани и повишаване на активното гражданство, участие на все повече доброволци в инициативите на казанлъшката неправителствена организация.

 

Проектът „Гласът на децата” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”www.ngogrants.bg.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на направителствени организации в България.