ИЗ „ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА”: „За детство, като в приказка без край”


P1010149На 31 юли, Сдружение „Бъдеще за децата” организира поредния приказен ден от инициативата „Приказна седмица” , част от „Дейности насочени към общността” по проект „Гласът на децата”. Целта на тази дейност е привличането на повече доброволци и съмишленици в подкрепа на мисията на организацията – да помага на деца в риск и техните семейства, като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие на възможностите им, социално включване и повишаване на благосъстоянието им.

Последната „Приказната седмица” екипът реши да посвети на ПИПИ ДЪЛГОТО ЧОРАПЧЕ.

Още на входа Пипилота Виктуалия Транспаранта Ментолка Ефраимова Дългото чорапче.  посрещаше „своите” гости с характерната си усмивка и любимата маймунка – г-н Нилсон в скута! А нейните чорапи … бяха разхвърляни из цялата ни „къща”!

Изборът не е случаен! Тази година, през месец май, ПИПИ навърши 70 години. Това е първата публикувана книга на Астрид Линдгрен, която ѝ носи голяма популярност. Авторката често е споделяла, че появата на Пипи на бял свят дължи на дъщеря си Карин. С приказните разкази за луничавото момиченце са израснали не само поколения шведи, но и читатели от цял свят. От появата на книгите досега мненията за Пипи Дългото чорапче обаче са различни. Много я обичат заради независимостта, бунтарския дух, хумора и самостоятелността, но има и такива, които критикуват Линдгрен заради липсата на педагогика в книгата и за това, че подобни непослушни момиченца ще доведат до хаос в обществото. Както казва самата писателка, „Скъпи приятели, при вас идва едно шведско момиче, което се казва Пипи Дългото чорапче. Тя е доста чудата, но аз се надявам, че въпреки това вие ще я обикнете. Пипи живее съвсем сама в една стара къща, наречена Вила Вилекула. Тя няма нито майка, нито татко, но това ни най-малко не я тревожи, защото си има кон и маймунка, а в съседната къща живеят две нейни другарчета — Томи и Аника. Пипи е най-силното момиче в света.

Нашите доброволци – Ивет Димитрова, Румяна Райчева и Валя Димитрова, прочетоха отделни откъси от книгата, като включиха доста театрални похвати. Те бяха облечени точно като Пипи и изглеждаха точно като Пипи. Бяха подготвили игри, пакости и изненади за всички посетители на тазседмичната приказка от поредицата За детство, като в приказка без край”.  На разположение на всички наши гости бяха още две ателиета – оцветяване и апликиране на картинки от „Пипи Дългото Чорапче” и рисуване на лица и ръчички.

В цялостната подготовка и реализацията и на ПРИКАЗКАТА се включиха ДОБРОВОЛЦИТЕ към местната организация. През времето от 10:00 до 12:00 часа в двора на сдружение „Бъдеще за децата” звуча музика, имаше танци и много игри.

Инициативата „Приказна седмица” е под мотото „За детство като в приказка без край”  и се реализира, като част от заложените дейности по проект „Гласът на децата”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg.

Всеки петък, в часовете преди обед до края на лятото, организацията ще предлага на своите гости приказни приключения и много изненади. Всяка седмица ще бъде посветена на различна приказка – автор, народност и т.н. През месец септември в късните часове на деня, сдружение „Бъдеще за децата” ще организира и „Лятно кино”. Инициативата продължава до 18 септември.

Очакваме Ви!

Всички събития в рамките на инициативата се провеждат на ул. „Войнишка” 25 /Комплекса за социални услуги/, западно от парк „Розариум”, където се помещава сдружение „Бъдеще за децата”.

Общо 14 събития ще бъдат осъществени в „Дейности насочени към общността” – 12 „Приказни седмици”, 1 „Семеен пикник” и приключението „Опознай града”. Основните целеви групи в „Гласът на децата” са деца, младежи и граждани и тяхната обкръжаваща среда – семейства и училища. Проектът е с продължителност 10 месеца и включва реализацията на четири основни дейности, с цел повишаване на гражданската информираност – Е-бюлетин, „Запознаването с възможностите за подкрепа на деца”, „Клуб млад доброволец”, „Дейности насочени към общността”.

Проектът „Гласът на децата” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на направителствени организации в България.