ИЗ „ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА”: „За детство, като в приказка без край”


_DSC0481Шестият по ред, приказен ден се случи през изминалия петък – на 7 август.  Инициативата „Приказна седмица” е част от „Дейности насочени към общността” по проект „Гласът на децата” и се реализира от сдружение „Бъдеще за децата”.  Целта на тази дейност е привличането на повече доброволци и съмишленици в подкрепа на мисията на организацията – да помага на деца в риск и техните семейства, като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие на възможностите им, социално включване и повишаване на благосъстоянието им.

Последната „Приказна седмица” ние посветихме на ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА.

На двора пресъздадохме откъси от известната приказка – поляна, макети за снимки с Червената шапчица и Вълкът, кът за приготвяне на сладки и моделиране на плодове от пластилин. Червената шапчица задаваше тематични гатанки и въпроси, като при верен отговор децата получаваха дребни наградки, а при грешен – Вълкът се появяваше, като целта му беше да напълни своята детска къща, с възможно най-много деца.

Нашите доброволци – Румяна Райчева и Валя Димитрова, се бяха преобразили като героинята от едноименната приказка и с кошници пълни с изненади, раздаваха настроение и усмивки на малки и големи. Неизменно присъстваше и ателието за рисуване на лица и ръчички. През времето от 10:00 до 12:00 часа в двора на сдружение „Бъдеще за децата” звуча музика, имаше танци и още много игри.

Инициативата „Приказна седмица” е под мотото „За детство като в приказка без край”  и се реализира, като част от заложените дейности по проект „Гласът на децата”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg.

Всеки петък, в часовете преди обед до края на лятото, организацията ще предлага на своите гости приказни приключения и много изненади. Всяка седмица ще бъде посветена на различна приказка – автор, народност и т.н. През месец септември в късните часове на деня, сдружение „Бъдеще за децата” ще организира и „Лятно кино”. Инициативата продължава до 18 септември.

Очакваме Ви!

Всички събития в рамките на инициативата се провеждат на ул. „Войнишка” 25 /Комплекса за социални услуги/, западно от парк „Розариум”, където се помещава сдружение „Бъдеще за децата”.

Общо 14 събития ще бъдат осъществени в „Дейности насочени към общността” – 12 „Приказни седмици”, 1 „Семеен пикник” и приключението „Опознай града”. Основните целеви групи в „Гласът на децата” са деца, младежи и граждани и тяхната обкръжаваща среда – семейства и училища. Проектът е с продължителност 10 месеца и включва реализацията на четири основни дейности, с цел повишаване на гражданската информираност – Е-бюлетин, „Запознаването с възможностите за подкрепа на деца”, „Клуб млад доброволец”, „Дейности насочени към общността”.

Проектът „Гласът на децата” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EEA_Grants_JPG_4642_1Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.