Кампания „Стъпка напред“


path_124288През месец Октомври 2016г. Сдружение „Бъдеще за децата” стартира кампания за набиране на средства,  дарения и доброволен труд, под надслов „Подкрепи Бъдеще за децата в следващата му стъпка!”, с цел да изгради пространство в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, в което чрез двигателна активност и рехабилитация да се помага на деца с увреждания.

Този вид терапия: стимулира невро-моторното и психическото развитие на децата; повишава тяхната самостоятелност; осигурява по-високо качество на живот и максимално социализиране на децата със специфични потребности; развива когнитивните и комуникативни умения.

В края на месец декември 2016г. залата е почти готова, доставено е по-голяма част от оборудването и е направен ремонта на помещението.

Искаме да благодарим на „М+С Хидравлик“ АД и на неговия прокурист Владимир Спасов, който прие лично нашата кауза. Благодарение на това дарение залата ни вече има стълба за рехабилитация и табло ДЕЖ /дейности от ежедневния живот/. hidravlic-logo

На нашите приятели от Сдружение „ 1% промяна“, които за втори път подкрепят наша кауза и дариха уреди на стойност 3 000 лв. 15267879_367610436922414_7668061205765281864_n

 

„Юробанк“ АД за това, че ни подкрепят години наред и ни дават възможността да реализираме нашите каузи. Със средства от ежегодното дарение на банката финансирахме част от ремонта на помещението.

На „Рино postbankпромоушън“ ООД за това, че направиха нашата кауза – цел на техните благотворителни инициативи и вече дариха първите 1000 лв за рехабилатационата ни зала.

На AMWAY – България, които избраха да подкрепят нашата кауза с парично дарение на стойност  500 евро.

На детска градина №1 „Здравец“ в Казанлък, които дариха средствата от коледния си базар за рехабилитационната зала на организацията.

Признателни сме на всички хора, които дариха, но предпочетоха да бъдат анонимни.

Благодарим Ви, че ни подкрепяте и че залата ни за рехабилитация и двигателна активност започва да се превръща в реалност!