Клуб Млад доброволец НГПИД в действие: почистиха и боядисаха детски площадки


IMG_4356Членовете на Клуб „Млад доброволец” при НГПИД „Акад. Д. Узунов“ гр. Казанлък разработиха проект с ЕКО насоченост и основна цел – постигане на по-висока информираност на гражданите относно замърсяването и опазването на околната среда на територията на Общината.

Първата фаза от тяхната дейност бе изработването на презентационно-информационни материали – филми, презентации, които те представиха на ученици и от други училища в Общината.

През почивните дни (16-ти и 17-ти април) се проведе и вторият етап от техния проект – акция по почистване и обновяване на избрани от тях 3 места (градинки, между блокови пространства, тревни площи). В рамките на съботния ден ученици от 7 до 12- ти клас изцяло боядисаха две детски площадки в кв. „В. Левски“ в Казанлък. Детските съоръжения буквално грейнаха, след като бяха възобновени отдавна заличените бои по тях. Освен всичко друго, учениците, които са възпитаници на националната художествена гимназия в Казанлък почистиха изцяло тревните площи и около площадките, които са притегателно място за малчуганите от квартала. А за неделния ден си оставиха едно между блоково пространство в ж.к. „Изток”.

Дейността „Клуб млад доброволец” се реализира като част от проект „Гласът на децата”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg. Основна цел на проекта е подпомагане на активното гражданство и възпитаване на социално отговорно поведение сред младите хора.