КЛУБ МЛАД ДОБРОВОЛЕЦ работи по реални казуси и инициативи


12359545_10153396838598212_441970863_oВ клубовете приключи и третото обучение на доброволците, насочено към създаване на уменя за формулиране на цели и определяне на задачите необходими за тяхното достигане. В рамките на тренинга учениците имаха за задача да работят по казуси. Те трябваше да измислят как да организират кампания или събитие по предварително зададена тема, като разполагаха с определени параметри. Използваните казуси бяха взаимствани от опита на Сдружението, с цел децата постепенно да се запознават с дейността на организацията.

В подготовката и обученията на младите доброволци, Сдружение „Бъдеще за децата” използва капацитета и опита на двама от своите психолози – Миряна Господинова и Диляна Панова. Те следват принципа – поднасяне на информацията на достъпен език и стъпват на интерактивния подход, където имат повече свобода за работа – игри, дискусии, асоциации, мултимедия, тестове.

С много ентусиазъм и активност учениците представиха резултатите от работата си. Във всяка задача те успяват да измислят различни и креативни предложения. А когато изпитат затруднение, те винаги могат да разчитат на своите обучители и на координаторът на Клубовете. След всяка игра или упражнение, в обратната връзка много техни въпроси намират отговор и решение. Основен акцент на поредицата (от пет) обучения за членовете на Клуб „Млад доброволец” е създаване на умения за работа в екип. Поради тази причина, всеки път обучителите поставят задача на децата да разпределят работата помежду си, като се фокусират върху това кой притежава качествата необходими за изпълнението на отделното задание. Това помага на учениците да се ориентират в индивидуалните си качества и да опознаят силните страни на другите.

Като част от третото обучение, колегите  наблегнаха на точното формулиране на целите на всеки Клуб.

При предните обучения се изведоха основните насоки на работа на всеки Клуб. Интересите на децата покриха широк диапазон от дейности и каузи – екология, подкрепа на деца в риск, трети към оказване на помощ на животни, четвърти към подобряване условията в собственото им училище. „За да формулираме целите на клубовете и това да отговаря на техния потенциал и желания, ние използвахме, т.нар. brainstorming или мозъчна атака и успяхме да изведем трудностите по избраната насока. След това заедно с групите определихме проблемите, по които могат да бъдат постигнати реални резултати. Този процес предизвика бурна дискусия сред всички ученици. Именно затова се спряхме brainstorming-а. Това дава възможност на участниците в групата, още повече, че ние работим с деца на възраст 10-16 години, да  подобряват своите умения за говорене пред аудитория. Да защитават мнението и позицията си, с точни и ясни аргументи и същевременно да проявяват толерантност към това на другия.”, разказва Миряна, която е и координатор на Центъра за работа с доброволци към Сдружение „Бъдеще за децата”.

И така след дълго обсъждане и няколко поредни срещи децата успяха да извадят на светло своите конкретни цели. В рамките на следващите обучения предстои да бъдат определени дейностите и след това да опишат всичко това в мини проекто-предложение, което организацията ще финансира благодарение на проект „Гласът на децата”.

Важен елемент от тези срещи е обратната връзка на финала. А тя е положителна! От всички училища. Някои от учениците проявяват желание за по чести срещи или увеличаване броя на обученията.

„ Проектът „Гласът на децата” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”www.ngogrants.bg и се реализира с цел изграждане на капацитет сред младите хора за активно гражданско участие, съобразно потребностите им и възпитаване на социално-отговорно поведение.