Конкурс за детска рисунка


Бъдеще за всяко дете

Под знаменателя на творчеството най-естествено поставяме всичко, свързано с изкуството. Ала то далеч не се ограничава само с това да нарисуваш картина, да напишеш книга или да поставиш спектакъл. Творчество би могло да има във всяка една професия, ако подходиш към нея по този начин. Във всяко съзидание има елемент на вграждане, макар и не в този буквално-опредметен смисъл. Неминуемо оставяш нещо от себе си – от духа си, от същността си, от емоциите си в нещото, което правиш. Раздаваш се, разпиляваш се по един прекрасен начин. 

Възприемаме нашата работа по този начин. Всеки ден е различен. Всяко семейство е различно. Всяко дете е различно. И рисуват различни картини, образи, сюжети, истории…..

Именно затова избрахме форматът КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА.

Как си представяте бъдещето на децата?!

Какво му трябва на едно дете, за да е щастливо?!

Тема на рисунката – Бъдеще за всяко дете

Възраст – 0 – 18 години

Категория – може да се участва с индивидуална рисунка, така и групово участие.

Краен срок – 21.04.2023 година.

На всяка изпратена рисунка, задължително да бъдат изписани имената на детето, школа, училище, възраст; а на пликовете/писмата  – адрес за кореспонденция, телефон и лице за контакт.

Творбите на децата могат да бъдат изпращани по електронен път на адрес mladenova.veni.trifonova@gmail.com или info@speckids.org – „За инициативата КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА“, или на адрес гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ 25 за сдружение „Бъдеще за децата“ – Участие в Конкурс за детска рисунка.

Всички участници ще получат Сертификат за участие в Конкурса, а творбите оцение с висока оценка от журито ще бъдат включени в Изложбата по повод 20-та Годишнина на организацията.