Нина – Рехабилитаторът в Центъра за социална рехабилитация