Малка стъпка в изграждането на детската площадка


Сдружение „Бъдеще за децата“ е една крачка по-близо до изграждането на детската площадка в двора на Центъра. Това се случи благодарение на „Синджента – България“ ЕООД.  Средствата са от Коледната дарителска кампания на служителите и с подкрепата на ръководството на фирмата. Благодарение на този жест закупихме детско съоръжение за детската си площадка.

Синджента е един от световните лидери в агробизнеса. Компанията се стреми да подобри устойчивостта, качеството и безопасността на земеделието чрез наука на световно ниво и новаторски решения за развиване потенциала на културите.

Нейните технологии помагат на милиони фермери по света да използват по-добре ограничените земеделски ресурси. С екип от 28 000 души в повече от 90 страни Синджента работи за трансформиране на технологиите за отглеждане на културите. Чрез партньорства, сътрудничество и програмата „План за Добър Растеж“, Синджента се ангажира да подобри производителността на земеделските стопанства, да спаси обработваемата земя от ерозия, да подобри биологичното разнообразие и да съживи селските райони.