Мобилна „Творителница“ е част от Забавления за деца в парк „Розариум“


 Събитието е част от еко фестивал 2020 г. на МЦР-Взаимопомощ по проект „Дълбоки корени“ по програма „Еразъм+“ и проект „Взаимопомощ“ на програма „Европейски корпус за солидарност“.

Младежи със специални потребности и част от екипа по проект „Социално включване чрез заетост“ на сдружение „Бъдеще за децата“, се включиха с ателиета на открито – мобилна „Творителница“ в Екофестивал 2020.

Екипът ни бе подготвил занимания, игри, моделиране, майсторене в две поредни седмици – 14.07. и 21.07.2020г. в Ателиета в парка за деца, като се съобразихме с темите от организаторите – първото бе с ЕКОтема в което повечето изделия, които младежите изработваха заедно с деца и родители в парка, бяха от рециклирани материали а второто – музикални инструменти – отново с подръчни материали – картон, сламки, тиксо, въже, мъниста, корда….В рамките на организирания музикален уъркшоп за деца в парка, те посвириха и със собственоръчно изработени инструменти – хармоники, памфлейта, цитра, маракаси, дайре, свирки, кречетала, кончета…

 Да даваме на обществото, за да се чувстваме добре в него! 

Младежите се включиха с огромен ентусиазъм. С много разбиране и усмивка, твориха с казанлъшките деца. След края на ателиетата, те споделиха удовлетвореност. Почувстваха се горди, способни, доволни от това, че са споделили и показали своите умения.

Те се усетиха значими, потребни.

Важна предпоставка за успешното социално включване на хората с увреждания/специфични потребности е промяна в нагласите на обществото спрямо тях.

Това е целта, на включването им в различни обществени инициативи, кампании и проекти.

Колкото повече възможности им се предоставят за срещи с хора, колкото повече поле за изява им се предостави, толкова повече ще расте тяхната мотивация и себе оценка.

И от друга страна – обществото, хора от различни сфери и структури – да ги видят, да се запознаят с тях. С личността, с качествата им. Да паднат бариерите, а предубежденията към хората с увреждания, постепенно да изчезнат.

Като крайни резултати от провежданите събития и инициативи в рамките на проект „Социално включване чрез заетост“, ние търсим излизане от периферията на семейството, превенцията от изолация в институциите, промяна в жизнения и социален статус на младежите и преодоляване на емоциално-поведенченските дефицити.  Да се увеличи вярата и убедеността в техните възможности. Родителите и всички заобикалящи ги, да се научат да че могат да разчитат на тях – да им поставят задачи, да не ги задушават с грижите си. И широката общественост да разбере едно – че и те могат да са нормални хора, ако направят своя избор и им се даде възможност да го реализират .

Благодарим на МЦР-Взаимопомощ, за прекрасната организация и поканата да се включим, за да покажем, какво творим и работим в Работилница „Приложни изкуства“ заедно с младежите, които са включени в проекта и се обучават в Център за трудова адаптация и социализация.

В рамките на ЕКО фест 2020, предстоят още две Ателиета в парка за деца – 28.07.2020г. и 04.08.2020 г., в които младежите и екипа по проект „Социално включване чрез заетост“ ще вземат участие.

Сдружение „Бъдеще за децата“ работи по проект „Социално включване чрез заетост“ с основна цел да се осигурят условия и подкрепяща среда за включване на пазара на труда на хората с увреждания и създаване на предпоставки за тяхната социализация в обществото. Целева група са хора с различен тип увреждания. Дейностите на проекта са в три насоки. Първата е пряко свързана с повишаване възможностите на хората с увреждания, техният капацитет. В рамките на тази дейност бе съзададен Център за трудова адаптация и социализация, където хора с увреждания и техните семейства могат да получават комплексни интегрирани услуги от квалифициран екип от специалисти.

Втората дейност цели да подкрепи човека с увреждане на работното място като осигури настойници, които го придружават в периода му на адаптация. И третата дейност – провеждане на дългосрочна кампания за промяна на нагласите към хората с увреждания. Тя протича успоредно с всички дейности на проекта и акцентира върху възможностите и потенциала на хората с увреждания, върху позитивната роля, промяната и влиянието върху обществото.

Повече за проекта и ОП Човешки ресурси

http://speckids.org/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2.html

  Проектът „Социално включване чрез заетост“ се реализира по Оперативна програма Човешки ресурси 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.