Набира кандидати за социални асистенти


Сдружение „Бъдеще за децата“ започва набиране на кандидати за социални асистенти за социалната услуга „Асистентска подкрепа.

Основна цел на длъжността: Работи за удовлетворяване на специфичните потребности на потребителите на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в съответствие с изготвената индивидуална оценка на потребностите, при съобразяване с техните интереси и възможности и в изпълнение на изготвения индивидуален план за подкрепа.

Основни задължения:

Организира и осъществява ежедневни дейности, осигуряващи социалните условия, необходими за нормален живот на потребителите на услугата, а именно:

 1. Помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него;
 2. Придружаване и оказване на помощ при разходка.
 3. Придружаване до социална услуга/учебно заведение/работно място.
 4. Организира и осъществява ежедневни дейности, осигуряващи личната хигиена и задоволяване на нуждите на потребителя: приготвяне на храна и подпомагане храненето на лицето; Текущо или основно почистване на помещението, обитавано от потребителя; Помощ при поддържане на лична хигиена: ежедневен тоалет; обличане; къпане;
 5. Осигуряване на пране, химическо чистене или ръчно пране;
 6. Организира и осъществява дейности във връзка със здравето на потребителя: Съдействие при настаняване в болница; Придружаване при посещение на личен лекар или при консултации със специалист;Проследяване правилното приемане и подпомагане при приемане на лекарства, предписани от лекар; Оказване на съдействие при снабдяване с помощни средства.
 7. Организиране и осъществяване на административни услуги – попълване на формуляри и декларации, подаване на молби и др. с  присъствието на потребителя;
 8. При изявено желание от страна на потребителя и с негови средства да пазарува, заплаща такси за консумирана ел.енергия, вода, телефон и др., за което попълва дневник – образец;
 9. Спазва изискванията за поверителност на информацията за потребителя, станала му известна при изпълнението на служебните задължения;
 10. Участва в обучения, супервизии и дейности за повишаване на квалификацията и качеството на работа.

Изисквания за заемане на длъжността

 • Образование : минимум основно
 • Добри комуникативни умения
 • Отговорност.
 • Желание за участие в обучение и личностно развитие.

Начин на кандидатстване:

 • Автобиография
 • Документи за квалификация;
 • Документи за професионален опит;
 • Срок за подаване на документи 23.04.2021г.

Втори етап: до 24.04.2021г.

 • Интервю