Награда „Доброволческа инициатива 2016“


nagrada-1Сдружение „Бъдеще за децата“ спечели награда за най-добра доброволческа инициатива в конкурса на Национален алианс за работа с доброволци и фондация „Лале“за инициативата на Доброволческия клуб към Национална гимназия за пластични изкуства и дизайн „Акад.Дечко Узунов“ гр.Казанлък. Доброволците поставиха за своя цел на инициативата за почистят три детски площадки в града. Младите хора подготвиха презентация за опазването на околната среда със снимки на места в града, където хората са замърсили и унищожили природата.  Те сами са се свързаха с директори на други училища в града и представиха темата и инициативата си за почистване на детските площадки и боядисването на съоръженията. Направиха плакати и брошури с информация за предстоящите дейности. Заедно с жители на Казанлък почистиха и боядисаха площадките. Резултатът е обновени и почистени три детски площадки от ученици от пет училища. Квар_MG_9294тални пространства, в които играят малки деца са облагородени. Сдружение „Бъдеще за децата” работи с подготвени 16 нови доброволци, които се ангажират с инициативи и каузи на организацията.

Втората награда получиха Емануил Паташев и група доброволци от инициативата „Ментори – приятели“ на Каритас София разказаха за работата си за интегриране на получили закрила и установили се в София бежанци чрез редовни срещи с български ментори в града. Това включва бежанци от всички националности, пол, възрасти и религии, които вече не живеят в центровете за временно настаняване. Провеждани са периодични срещи на менторите (минимум 4 часа седмично) с бежанци, като акцентът е върху комуникация на български език и взаимно опознаване и приемане на социални и културни различия.

Третата награда е за инициативата „Когато станем 100 000 ще посадим гора“ на Фондация „77“.  Инициаторът на кампанията разказа за засаждане на нови дървета за България с участието на доброволци и основно много деца и млади хора. В рамките на 8 масови залесявания с участие на над 1 000 човека са засадени над 14 000 нови дървета, 205 залесявания в детски градини, училища и домове с участието на близо 10 000 деца и засадени 20 500 дървета.

По време на последия конкурс са номинирани  51 инициативи на доброволци, реализирани в градове и села се състезават за наградите Доброволческа инициатива 2016. Конкурсът беше обявен Фондация „Лале“ и Националния алианс за работа с доброволци за шеста поредна година и беше отворен за организации и групи, които през настоящата година са организирали доброволческа инициатива, без значение на място и време на реализация, цел и начин на организация, източници на финансир_MG_9404ане, брой и възраст на доброволците.