Нова инициатива стратира в Центъра за обществена подкрепа – Националната кампания „Да бъдеш баща“


MenCareLogoВъв връзка с Националната кампания „Да бъдеш баща“, част от международния проект – „Man-Care“ (http://mencare.bg), Центърът за обществена подкрепа /ЦОП/ в гр.Казанлък обявява конкурс за ученическа разработка (съчинение, есе) или рисунка на тема – „Моят баща е мечта за всяко дете!“.

На света има приблизително три и половина милиарда мъже и всички те са различни – високи и ниски, богати и бедни, черни и бели …. Има обаче нещо, което обединява огромен брой от тях: четирима от всеки пет мъже са нечии бащи. Дори и да не са биологични родители, почти всички мъже по света имат връзка с деца в ролята си на доведени бащи, братя, чичовци, наставници или просто приятели.

В световен мащаб все още много мъже остават извън грижите за децата поради различни причини. Съществуват обаче изследвания и много доказателства за това, че ангажираното и откликващо на нуждите на детето бащинство и мъжкото включване правят по-добър живота не само на децата и жените, но и на самите мъже.

„Да бъдеш баща” е национална кампания, целяща да фокусира вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето. Резултатите от работата на учители и психолози и данните от международни проучвания показват, че децата с грижовни и отдадени на семейството бащи имат по-добра самооценка, по-висока мотивация за учене, по-рядко изпитват стрес и по-рядко проявяват или стават жертви на насилие.

Центърът за обществена подкрепа, който се управлява от Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания“,  е партньор на Фондация „ЛАЛЕ” и Фондация „ОУК”, благодарение, на които кампанията „Да бъдеш баща”, се реализира в България.

Конкурсът „Моят баща е мечта за всяко дете!“ е насочен към всички деца и ученици от детски градини, общообразователни училища, участници и възпитаници на клубове по интереси, извънкласни дейности и форми на обучение към читалища, библиотеки, Обединен детски комплекс и други, от община Казанлък. Те могат да участват, като изпратят своите съчинения, есета и/или рисунки  в Центъра за обществена подкрепа, на адрес гр.Казанлък, ул. “Войнишка“ №  25 (може и лично) или  наe-mail: zaharievkaloyan@gmail.com.

Краен срок за изпращане – 21 ноември 2014 г.Като допълнение към есетата и/или рисунките, може да бъде изпратен снимков материал, както и всякакъв вид съпътстващи материали по дадената тема. Художествените материали и текстове участващи в конкурса, ще бъдат оценявани от специално жури, а победителите в конкурса ще получат награди.

MenCare е глобална кампания за подкрепа на бащинството, чиято мисия е да насърчава включването на мъжете като грижовни, справедливи и подкрепящи бащи в името на семейното благополучие и равенство между половете. Кампанията се осъществява в над 20 страни на територията на 5 континента

Центърът за обществена подкрепа е социална услуга, която подкрепя деца в риск /емоционални и поведенчеки проблеми, деца отпадащи от училище, деца жертва на насилие и др./ и техните семейства. Предоставя социално и психологическо консултиране и подкрепа, обучителни програми и тренинги за деца и родители, групи за взаимопомощ, формиране на умения за социално включване и др.