Номинации за Годишна награда „Бъдеще за децата“ 2018


За четвърта поредна година Сдружение “Бъдеще за децата” гр. Казанлък в партньорство с Фондация „Сийдър” и с подкрепата на Община Казанлък ще връчи своите награди. Заедно ще засвидетелстваме своето уважение към хората – общественици, граждани, приятели на детето, дарители, фирми и граждански структури, които са подкрепили децата.

Истории

Познавате ли човек, фирма или група от хора, които са направили нещо и/или са помогнали за децата на Казанлък? Търсим хора, които системно подкрепят, помагат и даряват в подкрепа на децата, защото вярват, че специално внимание към децата трябва да има във всяка една сфера на нашия живот, по всяко време. Разкажете ни неговата или тяхната история!

Право на номинация

имат всички организации работещи с деца – училища и детски градини, клубове, читалища, детски центрове и др. Необходимо е да попълните приложения Формуляр с вашата номинация и да го изпратите не по късно от 28.05.2018 на е-поща: special_child@abv.bg , или на адрес ул. „Войнишка” №25, град Казанлък за Годишната награда „Бъдеще за децата” 2018.

Категории

Сдружение „Бъдеще за децата” в партньорство с Фондация „Сийдър” и с подкрепата на Община Казанлък отваря номинации за категориите:

  • Обществена личност – с цялостен принос за децата на Казанлък;
  • Бизнес с кауза – развитие на корпоративни социални програми и проекти за децата на Казанлък;
  • Приятел на детето – доброволци, професионалисти /учители, специални педагози, психолози, лекари/, доброволци, малък и среден бизнес, институции, организации, обществени личности /култура, изкуство, музика/ – хора, направили нещо значимо за нашите деца;

Специални награди

И тази година на официалната церемония по връчване на наградите „Бъдеще за децата” в партньорство с Фондация „Сийдър” и с подкрепата на Община Казанлък ще отличи инициативи и кампании организирани в подкрепа на децата на Казанлък. Очакваме вашите предложения и истории на будни хора, които със своя труд помагат на нашето общество.

Срок за подаване на номинации – 28.05.2018г. (включително)

За избора на наградените

ще се сформира специална Комисия, която ще обсъди и гласува отделните номинации.  Тя ще бъде в състав от седем души – двама представители на сдружение „Бъдеще за децата” и по един представител на Фондация „Сийдър” и Община Казанлък, един доброволец, един представител на медиите и едно дете. Всеки член на комисията ще има право да даде своя глас за предпочетена от него кандидатура от категориите – “Обществена личност”, „Приятел на детето” и „Бизнес с кауза”. На финала – те ще изберат три истории, които ще получат годишната награда „Бъдеще за децата 2018”.

За допълнителни въпроси и информация: 0878379261 – Мария Гинева, Изпълнителен директор

0876655663 – Любомира Касабова, технически сътрудник

Подробна информация за инициативата и формуляр за номиниране ще намерите в прикачения файл.

Формуляр за номинация