Обучение за регистрирани доставчици на услуги по програма


obu4enie_Обучение за регистрирани доставчици на услуги по програма „Управление и качествено предоставяне на социални услуги и механизми за ефективно партньорство и взаимодействие между общинските власти и НПО при предоставянето социални услуги

 

Екип на СНЦ „Бъдеще за децата с увреждания“ се включи в обучение организирано от Сдружение „Институт по социални дейности и практики” /ИСДП/ гр. София, на тема „Управление и качествено предоставяне на социални услуги и механизми за ефективно партньорство и взаимодействие между общинските власти и НПО при предоставянето социални услуги“.

Обучението е финансирано от Европейският социален фонд по ОП „РЧР“.

На преминалите през квалификационната програма се връчиха сертификати.