Община Казанлък разкрива „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания”


разкриват цсри–2014Община Казанлък разкрива „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания”

 

Две нови социални услуги – „Дневен център за възрастни хора с увреждания“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания“ разкриват от община Казанлък. Услугите ще бъдат разкрити от 1 октомври като държавно делегирани дейности чрез компенсаторна промяна. В момента в община Казанлък са регистрирани 222 деца с увреждания и 84 младежи с увреждания, така че двете услуги, прибавени към услугата Дневен център за деца с увреждания, която успешно работи вече няколко години, идват точно навреме в помощ на нуждаещите се.

„Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания“, ще обслужва почасово 25 деца и ще се осъществява в Комплекса за социални услуги, намиращ се в общинската сграда на ул. „Войнишка“ 25. С Решение на ОбС през миналата година базата бе предоставена за безвъзмездно ползване на СНЦ „Бъдеще за децата с увреждания“. Социалната услуга се разкрива благодарение на доброто партньорство между Община Казанлък и това сдружение.

Припомняме, че до този момент, услугата се предоставяше от неправителствената организация, благодарение на средства от дарителски кампании и проекти. През изминалата година, след гласуване на заседание на местния парламент, Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания”, получи 10 000 лв., по силата на договор между община Казанлък и фирма „Ветроком” ЕООД.

 

И двете услуги са в съответствие с Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Стара Загора (2011 – 2016 г.) и Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Казанлък (2011 – 2016 г.).

В Казанлък са изградени и 3 Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище, които също ще започнат да работят. Предстои да се реализират и следващите две цели, заложени в Стратегията на Община Казанлък в социалната сфера – създаване на Център за временно настаняване на бездомни хора и изграждане на Социално предприятие, обяви заместник-кметът Лилия Цонкова като по думите й „едва ли има в България друга община, в която само за една година да са разкрити толкова социални услуги, както в община Казанлък“.