Община Казанлък


ОбщинаKazanlak-gerb Казанлък е основен партньор на сдружение „Бъдеще за децата“. Двете организации работят съвместно за развитието на социалната политика на територията на общината и са поставили за свой основен приоритет подкрепата на рисковите групи деца и семейства.

През 2012г. Община Казанлък  предостави за ползване сграда за развитие на дейностите на сдружението. През 2013г. Кмета на община Казанлък възложи за управление услугата Център за обществена подкрепа, а през 2014г. управлението на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания. 

Двете организации са реализирали проекти за: Изграждане на дневен център за деца с увреждания по програма „ФАР“; „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в община Казанлък“ и др.