Община Мъглиж е домакин на пътуващата изложба „Да бъдеш баща”


P1010016Националната кампания „ Да бъдеш баща”. Кампания е част от международния проект „Man-Care“. С включването на община Мъглиж в нея се цели да се предизвика обществен дебат за „мъжките“ и „женските“ роли в отглеждането, възпитанието и образованието на децата, а бащите (и на родителите като цяло), да получават повече полезна и практична информация за особеностите в развитието на детската психика и поведение. Утвърждаването на позитивния модел на възпитание както в семейството, така и в детските градини, училищата и обществото като цяло е също сред целите на кампанията.

Организиране на пътуваща изложба, която ще бъде изложена в град Мъглиж и в детските градини и училищата в общината, са част от дейностите, които ще се предприемат на местно ниво. Изложбата представя 11 визии, които по интересен начин насочват вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето. Предстои организиране на кампания, в която децата и учениците от общината ще рисуват, ще разказват, пеят и рецитират разкази, песни и стихове, посветени на бащите. С рисунките ще бъде организирана изложба, а разказите, стихчетата и песните ще бъдат представени при закриване на кампанията, която ще се състои на 22 май от 15:00 часа, в залата на втория етаж на Читалище „Пробуда 1869 г.” в  Мъглиж. Участието няма да има конкурсен характер, а всички участници ще получат награди.