Обява за работа


blanka

 

 

 

 

Сдружение „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък обявява свободно работно място на позицията:

 

Социален работник в Център за обществена подкрепа, гр. Казанлък.

Работното място е по заместване със срок до завръщане на титуляра.

 

Основни и допълнителни отговорности и задачи:

Социално консултиране при случаи на превенция на изоставянето и реинтеграция, работа на терен, работа с уязвими групи.

 

Работно време и режим на работа: продължителност 8 ч., редовна смяна.

Адрес на Център за обществена подкрепа: гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ 25

Основно месечно възнаграждение: 500 лв.

Работното място е свободно, считано от: 15.06.2015 г.

 

Основни изисквания:

  • Степен на образование: Висше
  • Професия / специалност: социален работник, социален педагог. Трудов стаж по специалността: е предимство;
  • Квалификация: минимум бакалавър.

 

Срок на подаване на документи: 05.06.2015 г.

 

Формуляри за кандидатстване:

  • Заявление за кандидатстване в свободен текст до Изпълнителния директор на сдружение „Бъдеще за децата“;
  • Трудова автобиография /СВ/;
  • Мотивационно писмо.

 

Конкурсът ще се състои в три етапа:

  • Селекция на кандидатите по документи;
  • Анкетиране;
  • Индивидуално интервю.

 

Документите се подават на адрес: гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ 25

 

Лица за контакт: Иван Димитров – Управител на Център за обществена подкрепа и Невена Трифонова – технически сътрудник

Тел.: 0431 62866

 

Мария Гинева,

Изпълнителен директор на сдружение „Бъдеще за децата”

 

……………………………………………