Особености при възпитанието на хиперактивното дете


childhood-adhd-explained-mdnДефицит на вниманието или хиперактивност – тези понятия намериха място в родителското ежедневие едва в последните години, и за децата, които днес са родители, доскоро бяха напълно непознати.

Когато обаче едно дете бъде диагностицирано с дефицит на вниманието и хиперактивност, тази диагноза остава с него през целия му живот. И не само това, цялото му ежедневие бива белязано от нейните особености.

 

Потърсете помощ, не виновник

В почти висчки градове в страната вече съществуват алтернативни услуги, които работят за реодоляване на различни състояния и дефицити при децата.

Сдружение „Бъдеще за децата” управлява социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за деца със специфични потребности в град Казанлък, където от услугите на специалист-терапевти се възползват 38 деца, като с 11 от тях се работи в посока преодоляване дефицита на вниманието и състоянието хиперактивност.

Основна цел на екипа е да създаде условия за социално включване на деца със специфични потребности, да подкрепят и подпомагат техните семействата в грижите им за тях, като повишават капацитета и развиват умения за родителстване и по този начин се предотврати изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции.

Сдружение „Бъдеще за децата” постоянно работи за подобряване условията на материалната база в Центъра, с цел повишаване качеството на услугата и да предложи подкрепящи дейности за децата и родителите, подходяща терапия. От няколко месеца сдружението разполага и със зала за Сензорна терапия и мултисензорна мултисензорна стимулация. Това е пространство, в което съчетанието между движението, работата със сетивата и професионализма на терапевта дава устойчивост на постигнатите резултати при деца с различни специфични потребности, в това число и децата с хиперактивност и дефицит на вниманието.

Следващата цел в тази посока е разкриването на зала за рехабилитация, във връзка, с което предстои стратирането на кампания за набиране на средства, която ще премине под надслов „Подкрепи #Бъдещезадецата за движение и здраве”.  

 

Ето и няколко конкретни и практични съвети за родителите на деца с дефицит на вниманието:

Създайте си график

Детето трябва да свикне с идеята, че неговото ежедневие се подчинява на този график и след време то трябва да се включва в писането му и дори да започне да го изготвя само.

Добре е графикът да обхваща цялото денонощие, както и всички членове от семейството. По този начин всеки член от домакинството ще е наясно с изненадите, които евентуално могат да възникнат в рамките на денонощието и така изненадите ще бъдат сведени до минимум. Графикът трябва да е реалистичен и съобразен с възможностите на самото дете, а родителите трябва да са подготвени, че е възможно детето да не се съгласи с всичко в него.

Участвайте в игрите

Децата с дефицит на вниманието имат излишна енергия, която е нужно да бъде редовно и качествено изразходвана. Това става лесно чрез занимания със спорт като футбол, баскетбол, волейбол, скейтборд, ролери и всичко, което изисква много усилия. Родителите е добре да участват в игрите и спортните занимания на децата си, защото това е начин да се сближат с тях и да изградят една трайна и искрена връзка.

Спазване на рутинните навици

Съзнателното следване и придържане към различните навици, свързани с дневния режим са много важни за хиперактивните деца. Обикновено те трудно се успокояват и трудно заспиват в края на деня. Затова е нужно през деня те да се уморят достатъчно, а вечер по никакъв повод да не се променят наложените вече правила.

Още по темата, прочете http://purvite7.bg/osobenosti-pri-vzpitanieto-na-hiperaktivnoto-dete