ПОДКРЕПЕТЕ ПРОЕКТА НИ „Стая за специални деца“


ПОДКРЕПЕТЕ ПРОЕКТА НИ „Стая за специални деца“

yatotoМисия

Нашата мисия е: Ние подкрепяме деца в риск и техните семейства като предоставяме услуги за развиване на техните възможности, социално включване и повишаване благосъстоянието им.


Описание

Сдружение „Бъдеще за децата“ е организация с нестопанска цел, която предоставя социалните услуги – Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, на територията на община Казанлък (Павел баня и Мъглиж). Сдружението подкрепя деца в риск и техните семейства, като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие на възможностите им, социално включване и повишаване на благосъстоянието им. Работим със следните целеви групи: деца със специфични потребности, деца от институции и резистентни услуги, деца с отклоняващо поведение, деца от приемни и осиновителни семейства, семейства с риск да изоставят детето си, неглижирани деца и техните семейства, приемни семейства, деца с противообществени прояви, деца с проблеми в психическото развитие, деца с комуникативни и говорни затруднения.

ПОДКРЕПЕТЕ ПРОЕКТА НИ „Стая за специални деца“