„Помогни човече” вече забавлява децата в Казанлък


igraСдружение „Бъдеще за децата“ стартира и последната дейност от проект „Гласът на децата” –  „Запознаване на децата с възможностите за подкрепа”.

Решихме това да стане под формата на игра, за да бъде на език достъпен за децата, и едновременно образователно и забавно.

Целта е децата и младежите да бъдат запознати с със системата за закрила и услугите, който предлага организацията. Играта е подобна на известната и добре позната на всички – „Не се сърди човече“.

Идеята да се направи такава игра се зароди преди около две години. Във времето тя се разви и намери своето място именно в проекта „Гласът на децата”.

Един от основните приоритети в нашата работа е детското и младежко участие – или правото на децата и младите хора да имат мнение и да развият в себе си социално отговорно поведение. Именно поради тази причина смятаме, че е важно подрастващите да са запознати със социалните услуги, които осигуряват подкрепа за тях и техните семейства, както и по отделно –кой специалист как би им помогнал и кога е добре да потърсят помощ.

 

Нашата игра се казва „Помогни човече” и от вчера започна своето „турне” из училищата от Общината.

Два поредни дни, в час на класния на 4-ти и 6-ти клас в ОУ „Никола Й. Вапцаров”, екип от сдружение „Бъдеще за децата” игра с децата. В рамките на двата дни се включиха 44 деца, които решаваха задачи и казуси, редиха пъзели, правиха упражнения за говора, писаха и съчиняваха, рисуваха и твориха.

Отделните нива на играта са с различна трудност, като целта е децата да се забавляват и научат с какво им помага психолога, социалния работник, логопедът, специалния педагог и трудотерапевта.

Заявки за представяне на играта „Помогни човече” се приемат в сдружение „Бъдеще за децата”, на тел: 043162866, 0876766020 или на e-mail: special_child@abv.bgmladenova.veni.trifonova@gmail.com.

До момента десет училища са заявили желание да се присъединят инициативата на организацията.

 

Представянето на играта по училищата на територията на община Казанлък е първия и основен етап от дейността. За израстването на човека като личност особено важна роля има училището. Именно затова, нашият екип вярва, че играта ще допринесе за прекарването на един различен и много полезен час за възпитаниците на поверената ви институция.

На втория етап – „Помогни човече” ще се изиграе и в един от градските паркове.

 

От миналата година организацията развива дейности и реализира инициативи и кампании с цел запознаване на обществеността с дейността на Сдружението и социалните услуги, които управлява.  В отделните инициативи се включват деца и младежи на различна възраст (ученическа), като доброволци и подпомагат осъществяването на различни социални и обществени каузи.

 

EEA_Grants_JPG_4642_1В тази връзка, стартирахме проект „Гласът на децата”, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г., чиято основна цел е да дадем възможност на децата да изразяват своето мнение и да формират социално-отговорно поведение.