Превенция на ранните бракове и раждания сред ромската общност


Работна група по проект Прегръдка за всяко дете”, проведе лекционна среща в с. Ръжена, община Казанлък с цел „Превенция на ранните бракове и раждания сред ромската общност”

prevencia_brakove_sait

В началото на месец юни, се проведе интересен формат на лекция с участието на специалисти от Центъра за обществена подкрепа при Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания”, учители, родители и млади момичета от ромската общност. Тя се състоя в ОУ „Св.Св. Кирил и Методийй”, село Ръжена.

Инициативата дойде от страна на директора. Той подаде заявка за необходимост от лекции, с цел превенция на ранните бракове и раждания сред ромската общност. През последните години преподаватели и местна управа, наблюдават тенденцията на отпадане от училище, на момичета на възраст 12-13 години.

По данни на Евростат раждаемостта в юношеските възрасти в България през последните години чувствително надвишава нормалните равнища за Европа. Средната възраст на напусналите училище с ниска степен на образование (до основно) в страната ни е най-ниска сред страните в ЕС – едва 14,3 години, като престоят на тези деца в училище е около 8 години – с почти 2 години по-кратък от периода за задължителната училищна възраст.

Срещата се проведе в две части. Първа част – обща за родители и деца, в която се разясняваха Закона за закрила на детето и последиците при нарушаването му; основни санкции, които Българското законодателство е приело за предотвратяване на ранните бракове; Конвенция за правата на детето; социални услуги, които могат да ползват в подкрепа развитието на децата си; особеностите на тинейджърската възраст; трудностите, с които се сблъскват родителите и конфликтите между поколенията.

От страна на Сдружението присъстваха двама социални работника,трудотерапевт, психолог и координаторът по проект „Прегръдка за всяко дете”. Форматът позволи на специализирания екип да включи различни теми и материали – от информационен характер, през образование и здравна култура, до семейно планиране и бъдеща реализация. Социалните работници обърнаха внимание на необходимостта от промяна на нагласите и повишаване на мотивацията за образование сред ромската общност.

В края на първа част бе прожектиран и кратък филм на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) за две момичета от уязвими общности с коренно различни истории – „Еми и Ани”. Той е създаден с активното участие на представители на ромските общности.

След всички опознавателни и информационни материали от първия етап на лекцията, последва едно съвсем естествено предразполагане на момичетата към екипа на Центъра. Те имаха възможността да задават въпроси на различни теми – сексуално образование и полово възпитание на младите хора, развитие на човека, здравна култура, информация за половата система и биологичните особености при двата пола. Младите момичета с интерес се включиха в дискусия за рисковете от ранното забременяване.

Центърът за обществена подкрепа и екипът по проект „Прегръдка за всяко дете”, планира да проведе още лекционни срещи, в такъв формат и в други училища на територията на Общината.

Проект „Прегръдка за всяко дете” се реализира по програма „Вяра в децата и семействата”, финансирана от Фондация „ЛАЛЕ” и Фондация „ОУК”

 

Заявки за различни дискусионни и/или образователни срещи и тренинги се приемат в ЦОП Казанлък, при Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” гр. Казанлък, ул. „Войнишка” 25 и

на телефон 0431 62866, 0878379186

Лице за контакт: Красимира Димитрова